Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY

Author Archives: Beáta Sirotná

Pozor, na registráciu pre 2 {9267357055e202343eb4d5c294df2d45a76027e675decfd4110dd8752878f2ed} ostáva už iba pár dní!

úrad Trnava

V súčasnosti je horúcou aktualitou registrácia pre prijímateľov 2 % z daní, nakoľko príslušná legislatíva tento krok umožňuje neziskovému sektoru len do termínu 15. 12. 2016 – a to prostredníctvom služieb notára. Netreba zabudnúť spomenúť, že tento krok je nutné opakovať každoročne, bez ohľadu na to, že v minulosti združenie bolo registrované pre tento úkon. Príslušná legislatíva – konkr. Zákon o dani z príjmov upresňuje podmienky ...

Read More »

Povinnosť e-schránok opäť v predĺžení

elektronická komunikácia

Podnikateľov si dovoľujeme informovať o ďalšom možnom predĺžení na vybavenie si povinných e-schránok, ktorá vyplynula z príslušnej legislatívy. Tentokrát by malo ísť o predĺženie do termínu 30. 06. 2017, vyplývajúc z novely zákona o e-Governmente. Novela by mala nadobudnúť účinnosť dňa 31. 12. 2016. Zmenu však musí ešte schváliť parlament SR. K takémuto predĺženiu neprišlo na Slovensku však po prvýkrát. Zákon sa už predlžoval pred dvoma ...

Read More »

Virtuálna registračná pokladnica – novinky

vrp

V týchto dňoch Finančná správa SR sprístupnila nové verzie v mobilných aplikáciách virtuálnej registračnej pokladnice. Cieľom bolo vyjsť v ústrety podnikateľom a teda vylepšiť mnohé funkcionality aplikácie, ktoré majú uľahčiť prácu s touto službou, ktorá slúži bezplatne na vytvorenie a následnú tlač pokladničných dokladov. V praxi to znamená, že podnikatelia majú možnosť tlače pokladničných dokladov na tlačiarňach, ktoré nie sú len stacionárne, ale navyše aj v miestach, ...

Read More »

Prerušenie odpisovania

motorové vozidlo a daň

V článku sa v skratke pokúsime priblížiť k problematike prerušenia odpisovania hmotného majetku.  Mnoho podnikateľov chce využiť práve prerušenie odpisovania za účelom daňovej optimalizácie. Na Slovensku majú totižto pri prerušení odpisovania dve možnosti – buď im to vyplynie z legislatívy – zákon o dani z príjmov, alebo sa dobrovoľne rozhodnú pre tento rok. Podnikateľský subjekt má možnosť prerušiť odpisovanie na jedno celé alebo viac celých ...

Read More »

Obstaranie motorového vozidla a odpisy

motorové vozidlo a daň

V článku sa pokúsime v skratke priblížiť problematiku daňových odpisov u osobného vozidla. Postupy ako odpisovať osobné vozidlo, určuje zákon o dani z príjmov konkrétne § 27 ods. 1 zákona č. 595/2003. V súlade s týmto zákonom je nutné, aby daňovník dbal na uplatnenie rovnomerných odpisov a dával si pozor pri vozidlách so vstupnou cenou, ktorá je vyššia ako je hodnota ...

Read More »

Ukončenie pomeru so zamestnancom – listiny

pohovor

Zamestnanec, ktorý skončil, alebo s ktorým zamestnávateľ ukončil (z ľubovoľného dôvodu) pracovný pomer, musí od svojho zamestnávateľa dostať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a tzv. zápočtový list (alebo potvrdenie o zamestnaní). Táto povinnosť vyplýva zo Zákonníka práce. V tomto článku sa pokúsime priblížiť k problematike zápočtového listu a pracovného posudku. Zamestnávateľ je povinný pri skončení každého pracovného pomeru automaticky vydať zamestnancovi zápočtový list, či o neho zamestnanec ...

Read More »

Materská dávka v maximálnej výške v 2016 a 2017

odvody sociálna poisťovňa

Dnes sa zameriame na maximálnu výšku materskej dávky. Mnohí z vás sa pýtajú, aký vymeriavací základ musí mať zamestnankyňa, aby dosiahla materskú dávku v uvedenej výške. To, či vzniká nárok na materské, je riadené § 48 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, na základe ktorého musí byť zamestnankyňa 2 roky pre pôrodom nemocensky poistená, a to po dobu minimálne 270 dní. Ak ...

Read More »

Občianske združenie a jednoduché účtovníctvo

20 eur

Nakoľko sa blíži koniec roka, vznik nových občianskych združení je momentálne horúcou aktivitou mnohých osôb. Dôvodov na ich vznik môže byť hneď niekoľko, primárne však ide o to, aby sa združenie stihlo založiť ešte v „starom“ roku, aby občianske združenie mohlo po dvoch rokoch žiadať o 2 % z daní. Občianske združenie sa z pohľadu legislatívy považuje za právnickú osobu, ktorá koná vo vlastnom mene. ...

Read More »

Stravné od 01. 12. 2016 a 2017

stravné lístky

Touto cestou by sme podnikateľov chceli informovali o zmene výšky stravného s účinnosťou od 01. 12. 2016. V praxi to bude znamenať, že suma za stravné od 01. 12. 2016 a v roku 2017 bude nasledovná: hodnota 4,50 EUR pre časový horizont 5 – 12 hodín;             hodnota 6,70 EUR pre časový horizont 12 hodín – 18 hodín; hodnota 10,30 EUR pre časový horizont nad ...

Read More »

Rezervný fond a jeho použitie

daňový úrad

Legislatívna na Slovensku (konkr. Obchodný zákonník) jasne definuje, že každá spoločnosť  s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond, ktorého výška je definovaná v spoločenskej zmluve. V prípade, že je nutné v spoločnosti zmeniť maximálnu výšku rezervného fondu, je nutné prijať uznesenie z valného zhromaždenia. Táto informácia musí byť písomná a doložená listinou zúčastnených. Ukončenie tvorby rezervného fondu je neprípustné, je ho možné len ...

Read More »