Jednoduché účtovníctvo

Spracovanie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

  • spracovanie peňažného denníka
  • spracovanie knihy pohľadávok a záväzkov
  • vedenie pokladničnej knihy
  • evidencia DPH
  • vypracovanie daňových priznaní DPH
  • evidenciu majetku
  • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a príslušných výkazov

Pretože našou filozofiou je individuálny prístup ku každému klientovi, je potrebné aby bola aplikovaná aj pri tvorbe ceny. Cena je závislá od počtu dokladov za príslušný mesiac, od počtu zamestnancov ako aj od rozsahu poskytovaných služieb. Preto je nevyhnutné, aby ste nám zaslali približné počty dokladov (faktúr prijatých, vydaných, pokladničných dokladov, bankových výpisov a pod.) a zamestnancov (na dohodu aj na TPP) a my pre Vás pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.