Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Nová výška odvodov – živnostníci

V súčasnosti už Sociálna poisťovňa posiela poštou všetkým samostatne zárobkovo činným osobám a živnostníkom informáciu o novej výške poistného, nakoľko k 01.07.2017 sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú budú musieť tieto osoby hradiť. Tento termín je každoročne rovnaký a teda tie osoby, ktoré majú otvorenú živnosť dlhšie o ňom dôverne vedia.

Oznámenie Sociálna poisťovňa doručuje výlučne poštou a to do termínu 21.07.2017. Novú výšku poistného budú tak môcť hradiť do termínu 08.08.2017 za predošlý mesiac – t.j. júl. Ide však osoby, ktoré podali daňové priznanie v riadnom termíne do – 31.03.2017. Zmena výšky poistného pre osoby, ktoré využili odklad na podanie daňového priznania príde nová výška poistného až v mesiaci október a teda úhrada sa musí zrealizovať najneskôr do 08.11.2017.

Povinné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby vzniká iba takým osobám, ktoré mali príjmy vyššie ako je hodnota 5 298 EUR a to na základe podaného daňového priznania v riadnom termíne.

Pri úhrade je potrebné si overiť správnosť variabilného symbolu a taktiež špecifický symbol. V opačnom prípade bude Sociálna poisťovňa osobu písomne kontaktovať za účelom výberu poistného. Tí, ktorí hradia poistné po prvýkrát je nutné si zistiť správne číslo účtu príslušnej Sociálnej poisťovne.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.