Mzdy a personalistika

Spracovanie mzdy a personalistiky zahŕňajú:

  • mesačné spracovanie miezd
  • vypracovanie výkazov do poisťovní a na príslušný daňový úrad
  • ročné zúčtovanie dane z príjmu
  • vedenie mzdových listov
  • vypracovanie potvrdení o príjme