Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Mzdy a personalistika

Spracovanie mzdy a personalistiky zahŕňajú:

  • mesačné spracovanie miezd
  • vypracovanie výkazov do poisťovní a na príslušný daňový úrad
  • ročné zúčtovanie dane z príjmu
  • vedenie mzdových listov
  • vypracovanie potvrdení o príjme