Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Novinka v oblasti zasielania tzv. “ELDP” – 2018

V súčasnosti prebiehajú v rezorte Ministerstva práce a sociálnych vecí SR negociácie ohľadne lehoty na podávanie evidenčného listu dôchodkového poistenia (tzv. “ELDP) do Sociálnej poisťovne, ako aj iných lehôt v rámci problematiky zamestnávateľov.

V súčasnosti je lehota na jeho podanie 3 dni po ukončení pracovného pomeru. Z praxe dokážeme však konštatovať, že tento termín je často “šibeničným”, najmä v prípade väčších firiem, kde sa počet zamestnancov počíta na desiatky a prehľad o ich fluktuácií je niekedy problematický.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR navrhuje od roku 2018 predĺžiť zamestnávateľom lehoty na podávanie niektorých výkazov. Medzi prioritný bude teda patriť vyššie spomínaný ELDP, kde požadujú predĺžiť súčasné 3 dní  na dobu 8 dní a lehotu na odhlásenie zamestnanca z registra Sociálnej poisťovne tiež na dobu 8 dní (z pôvodného/súčasného 1 dňa). Tento návrh je v súčasnosti v pripomienkovom konaní.

Keďže návrh stále nie je riadne uzákonený, v súčasnosti stále platí, že zamestnávateľovi vzniká povinnosť odhlásiť zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v zásade ihneď po skončení pracovného pomeru, čo v praxi však niekedy nie je možné z viacerých dôvodov. Môže ísť napríklad o situáciu, že firma disponuje stovkami zamestnancov a informácia, že osoba dala výpoveď príde do rúk mzdovej účtovníčky s oneskorením, ďalej môže ísť o podobnú situáciu s tým, že mzdová účtovníčka nedisponuje okamžite dochádzkou, čo značne komplikuje celý proces.

Novela tiež obsahuje zosúladenie lehoty na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov s lehotou na prihlásenie zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne. V súčasnosti je v platnosti, že zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť sa do registra zamestnávateľov v rámci Sociálnej poisťovne do 8 dní odo dňa, kedy začal zamestnávať aspoň 1 zamestnanca. Povinnosť zamestnávateľa prihlásiť svojho zamestnanca však vzniká už pred vznikom samotného nástupu do zamestnania (z praxe odporúčame, aby sa prihlášky spracovali najneskôr deň pred nástupom zamestnanca – pozn. redakcie). Z tohto dôvodu sa rezort bude snažiť zosúladiť povinnosť registrácie, aby nevznikali rôzne kuriózne situácie, z ktorých by mohli vzísť zbytočné sankcie, ktoré sú niekedy pre firmu až likvidačné.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.