Zakladanie spoločností

Založenie spoločnosti zabezpečujeme na celom území Slovenskej republiky. Nie je potrebná osobná prítomnosť klienta.
Založenie s.r.o. už od 250 EUR.
Založenie občianskeho združenia už od 100 EUR.