Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Nové vzory daňových tlačív – 2018

Posledný termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov je pre rok 2018 stanovený na 3. apríla. Pri plnení tejto povinnosti by si verejnosť mala dať pozor na zmeny, ktoré sú v predpísaných daňových tlačivách. Pre rok 2018 totižto platí, že daňové priznanie podávajú fyzické (DP DPFO B) ako aj právnické (DP DPPO) osoby na nových vzoroch tlačív. Nové je tak isto aj tlačivo pre daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DP DPH) a tiež aj tlačivo vyhlásenia pri poukázaní podielu zaplatenej dane.

 

Zmeny – daňové priznanie k dani z príjmov:

  • Ministerstvo financií Slovenskej republiky stanovilo, že sa od 1.januára budú používať nové vzory tlačív. Na základe legislatívnych zmien bolo upravené tlačivo:
    • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (DP DPFO B),
    • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DP DPPO).

Pre fyzické osoby, podávajúce daňové priznanie k dani z príjmov typu A (DP DPFO A), ktorých príjmy sú len zo závislej činnosti, sa tlačivo nemení.

 

Zmeny –  daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty:

  • V tlačive pre DP DPH nastala zmena len na jeho prvej strane. Konkrétne sa táto zmena týka časti, ktorá určuje v akom postavení je osoba podávajúca daňové priznanie.

Novinkou je tiež zákonom zavedený inštitút – daňové zastúpenie pre zahraničné osoby pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo do tretieho štátu. Podľa novej legislatívnej úpravy tlačiva pre daňové priznanie je na prvej strane pridané políčko pre osoby, ktoré sa chystajú podávať daňové priznanie v postavení daňového zástupcu zahraničných osôb. Iné zmeny sa na prvej a druhej strane nenachádzajú.

Nové tlačivo pre daňové priznanie DPH sa použije pre zdaňovacie obdobie, ktoré začína po 1.januári 2018.

 

Zmeny- tlačivo pri poukázaní podielu zaplatenej dane:

  • Darovať 2% zo svojich daní môžete aj tento rok. Fyzické a právnické osoby, podávajúce daňové priznanie tak môžu urobiť ihneď v daňovom priznaní. Pozor si musia dať aj zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2017. Tí totiž môžu darovať 2% zo svojich daní prostredníctvom štruktúrovaného tlačiva, ktorého vzor určila finančná správa, a to do 30.4.2018. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane.
Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.