Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Elektronická komunikácia – živnostníci

V súčasnosti prebiehajú rôzne negociácie ohľadne elektronickej komunikácie medzi samostatne zárobkovo činnými osobami a Finančnou správou (daňovými úradmi). Súčasná platná legislatíva totižto stále umožňuje podávanie listín a dokumentov nie len elektronicky, ale aj „papierovo“. Do budúcna by však orgány chceli uzákoniť podávanie výlučne elektronicky, pretože chcú procesy zefektívniť a zjednodušiť.

Predmetom negociácií nie je však uviesť pozitíva elektronickej komunikácie, ale taktiež prehodnotiť  riziká, ktoré by mohli nastať pri zavedení povinného podávania daňového priznania elektronicky pre živnostníkov – zvýšené finančné náklady pre jednotlivcov, počítačová negramotnosť a pod. Celkové posunutie zavedenia povinného elektronického podávania daňových priznaní však v súčasnosti hodnotí Konzultačná rada (t.j. zastúpenie daňových poradcov, Slovenská živnostenská komora a pod.) ako neefektívne a pre zvýšenie efektivity povinnej elektronickej komunikácie by privítala rozdelenie povinností pre daňové subjekty do dvoch častí a to:

a.) rozšíriť časti povinne elektronicky komunikujúcich na všetky právnické osoby (s platnosťou  od dátumu 01. 01. 2018),

b.) rozšíriť časti povinne elektronicky komunikujúcich na všetky fyzické osoby s príjmom z podnikania, alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (s platnosťou  od dátumu 01. 07. 2018).

Z praxe však dokážeme konštatovať, že posunutie termínu je viac ako nevyhnutné a to na zabezpečenie príslušných školení a výučby predstaviteľov MSP v oblasti používania počítačových technológií, či elektronickej komunikácie ako takej. Postupný proces zavádzania elektronickej komunikácie umožní lepšie prispôsobenie sa jednotlivých daňových subjektov na nové podmienky návrhu zákona. Finančná správa sa zaväzuje, že poskytne podporu v priebehu uvádzania elektronickej komunikácie aj vo forme posilnenia svojho call centra. V spolupráci s Konzultačnou radou pripraví v regiónoch školiace dni pre samostatne zárobkovo činné osoby s intenzívnou reklamou o elektronickej komunikácií a elektronickom podávaní daňových priznaní vo forme B2B, ale aj pomocou vysvetľujúcej kampane.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.