Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Venované dane neziskovým organizáciám

V súčasnosti už tisícky neziskových organizácií disponujú na svojich bankových účtoch finančnými prostriedkami v hodnote viac ako 31 mil. EUR. Ide o peniaze, ktoré im poukázali podnikateľské subjekty, alebo osoby a to na základe svojich podaných daňových priznaní, ktoré boli podané do konca mesiaca marec. Subjekty (či už právnické alebo fyzické osoby) mali možnosť vo svojich priznaniach uviesť, ktorému občianskemu združeniu alebo tzv. “neziskovke” sa rozhodli darovať časť zo svojich daní. Išlo presne o hodnotu 31 248 162,10 EUR. Táto suma sa však počas roka bude ešte navyšovať.

Finančná správa SR poslala finančné prostriedky od viac ako 478 tis. osôb či spoločností. Ide o hodnotu, ktorá je vyššia ako v minulom roku v rovnakom čase. Nakoľko odklad na podanie daňového priznania využilo aj tento rok mnoho podnikateľských subjektov či osôb, a v súčasnosti Finančná správa SR spracováva tie, ktoré boli podané do termínu 30. 06, ďalšie prostriedky budú poukazované na čísla účtov organizácií priebežne v nasledujúcich mesiacoch. Finančná správa má legislatívnu povinnosť zverejniť celkové výsledky do januára 2018. Počas rovnakého mesiaca Finančná správa bude neziskové organizácie informovať o jednotlivých darcoch. Tento krok je novinkou minulého roka, ktorá po súhlase subjektu umožní zverejniť základné údaje, avšak bez výšky konkrétnej darovanej hodnoty. Oznámenie bude obsahovať údaje ako je napríklad meno a priezvisko, resp. obchodné meno spoločnosti, trvalý pobyt alebo sídlo organizácie a pod. Pre vyše 20 tis. daňovníkov, ktorí využili odklad na podanie daňového priznania na mesiac september, ešte neuplynula legislatívna doba na poukázanie 2 %, a teda stále majú možnosť si vybrať organizáciu, ktorej tieto prostriedky poukážu.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.