Poradenstvo

Grantové poradenstvo

Máte dobrý nápad na projekt pre Vaše združenie či nadáciu, ale neviete ako ho zrealizovať?

Chceli by ste získať finančné prostriedky na Vaše aktivity, ale neviete ako a kde o ne požiadať?

Ponúkame Vám poradenstvo v oblasti grantových programov pre neziskový sektor – občianske združenie, nadácie, neformálne skupiny.

V rámci našich služieb ponúkame:

  • spracovanie projektového zámeru do podoby projektovej žiadosti
  • spracovanie rozpočtu projektu
  • vypracovanie relevantných analýz
  • kontrola formálne správnosti
  • komunikácia s príslušným riadiacim orgánom
  • asistencia pri dodatočne vyžiadaným dokumentom zo strany riadiaceho orgánu.

V prípade potreby Vám vieme poslať ponuku s aktuálnymi výzvami, kde môžete realizovať svoje zámery.

Neváhajte nás kontaktovať!