Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zdaňovanie digitálnych platforiem

Daňovníci, ktorí v Slovenskej republike vykonávajú činnosť prostredníctvom digitálnych platforiem, cez ktoré sa poskytujú služby dopravy a ubytovania, by si mali dať pozor na uvedené zmeny týkajúce sa problematiky. Od termínu 01. 01. 2018 budú upravené ich povinnosti. Konzultačná rada prezidenta finančnej správy (ďalej „FS“) sa venovala práve zdaňovaniu digitálnych platforiem. Uvedené stretnutie absolvovali aj zástupcovia Zväzu hotelov a reštaurácií ponúkajúci svoje ubytovacie kapacity tiež prostredníctvom digitálnych platforiem.

Konzultačná rada prezidenta FS riešila aj problematiku týkajúcu sa zdaňovania služieb, ponúkaných prostredníctvom digitálnych platforiem. Na začiatku roka 2018 nadobudla platnosť novela zákona o dani z príjmov, ktorá upravuje práve povinnosti daňovníkov prevádzkujúcich digitálne platformy na Slovensku a takisto aj daňovníkov poskytujúcich služby prepravy a ubytovania cez tieto digitálne platformy. Aj zástupcovia FS preferujú férovosť celkového daňového systému, ktorý považujú za základný predpoklad správne fungujúceho daňového systému a z toho dôvodu sa rozhodli venovať problematike zdaňovania digitálnych platforiem.

Od termínu 01. 01. 2018 teda bude platiť, že digitálne platformy musia mať na Slovensku zaregistrovanú stálu prevádzkáreň. V opačnom prípade budú slovenské daňové subjekty, využívajúce sprostredkovanie predaja svojich služieb cez digitálne platformy zo zahraničia, povinné zrážať daň z platieb za sprostredkovanie plateným zahraničným operátorom digitálnej platformy.

FS tvrdí, že na tuzemských podnikateľov nechce prenášať daňovú povinnosť. Viacerými krokmi sa preto snaží prevádzkovateľom digitálnych platforiem zdôrazniť ich povinnosti.  FS tiež jednotlivým subjektom zaslala priateľské správy, kde ich upozorňuje a informuje o povinnostiach. V prípade ak si prevádzkovateľ digitálnej platformy zo zahraničia nesplní povinnosť registrácie stálej prevádzkárne, bude zaregistrovaný správcom dane, čo mu umožňuje úradná moc. Zástupcovia FS zaznamenali už jednu žiadosť o registráciu z Českej republiky a zároveň aj očakávajú že sa toto množstvo žiadostí zvýši.

Daňovníci poskytujúci prepravu alebo ubytovanie sa registráciou stálej prevádzkárne digitálnej platformy oslobodia od povinnosti zrážať daň z platieb na sprostredkovanie. FS chce týmto spôsobom identifikovať všetky daňové subjekty, ktoré využívajú digitálne platformy na sprostredkovanie predaja svojich služieb a následne ich zaregistrovať, čím odpadne týmto subjektom povinnosť hradiť daň z platieb za sprostredkovanie.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.