Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Základné informácie o daňovom priznaní za rok 2017: fyzické osoby – podnikatelia

Medzi fyzické osoby – podnikateľov (ďalej “FO – podnikatelia”) môžme zaradiť všetkých
živnostníkov, lekárov, advokátov, finančných poradcov či drobných farmárov. Aktuálne
riešenou otázkou je, či musia tieto osoby podať daňové priznanie (ďalej “DP”) elektronicky.
Všetky FO – podnikatelia, registrovaní na daň z príjmu, sú od 01. 07. 2018 povinní používať
elektronickú komunikáciu. Platí to však len ak sú splnené dve podmienky:
● musí ísť o fyzickú osobu, registrovanú na dani z príjmov na daňovom úrade,
● zároveň musí byť podnikateľom podľa obchodného zákonníka.
Dátum 03. 04. 2018 je pre tento rok riadny termín pre podanie DP k dani z príjmov za
zdaňovacie obdobie 2017. FO – podnikatelia, ktorý dosiahli v minulom roku príjmy z
podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti, môžu podávať DP k dani z príjmov
fyzickej osoby typ B stále osobne na daňovom úrade, alebo ho môžu doručiť poštou.
Pozor si dať treba na to, že koniec prvej možnej predĺženej lehoty na podanie DP v roku 2018
pripadá na 02. 07. 2018. Ak si FO – podnikateľ požiada o predĺženie lehoty na podanie DP,
takéto DP podané po 01. 07. 2018 musí byť už elektronické. V prípade, že bude podanie DP
podané do 30. 06. 2018, bude správcom dane akceptované aj v papierovej forme. Pokiaľ bude
mať napríklad živnostník nejaké príjmy zo zahraničia a požiada o predĺženie lehoty na
podanie DP až na koniec septembra, toto DP už bude musieť byť podané elektronicky.
Finančná správa preto odporúča vykonať registráciu a autorizáciu na portáli finančnej správy,
najneskôr do polovice septembra. Platí to však len v prípade, kedy si FO – podnikateľ
nebude musieť plniť žiadnu inú povinnosť voči finančnej správe!

Povinná elektronická komunikácia sa však netýka len podávania DP k dani z príjmov.
Finančná správa totiž stanovila, že od 01. 07. 2018 budú všetky FO – podnikatelia
musieť podávať akékoľvek podanie na finančnú správu výhradne elektronicky. V
prípade ak majú napríklad zamestnancov, budú za nich elektronicky podávať prehľady o
zrazených a odvedených preddavkoch už od júla. V praxi to znamená, že prvý prehľad, ktorý
sa bude podávať elektronicky bude podávaní do konca júla za mesiac jún. Výlučne
elektronickú komunikáciu budú FO – podnikatelia používať po 01. 07. 2018 napríklad pri
žiadosti o potvrdenie o nedoplatkoch, či pri podávaní akéhokoľvek odvolania atď.
Dôležité je tiež pripomenúť, že ak bude chcieť FO – podnikateľ využívať na elektronickú
komunikáciu elektronický občiansky preukaz (ďalej “eID”) a tiež týmto spôsobom
podpisovať dokumenty, bude si musieť tento eID najskôr vybaviť. Predovšetkým je teda
potrebné navštíviť niektoré z klientských centier okresných úradov alebo oddelenia vydávania
dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa elektronickej komunikácie nájdete tiež na portáli
finančnej správy (https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-
komunikacia/elektronicka-komunikacia- dane#RegistraciaPouzivatela).

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.