Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Poučenia k vyplneniu daňových priznaní aj v maďarskej mutácií

Daňovým subjektom zostávajú pre splnenie jednej z najdôležitejších daňových povinností menej ako tri týždne. Všetci daňovníci musia podať daňové priznanie (ďalej „DP“) do termínu 03. 04. 2018 uhradiť tým aj daň z príjmov. Finančná správa SR sa tento rok rozhodla uľahčiť túto daňovú povinnosť pre maďarskú národnostnú menšinu. Na svojom webovom sídle a tiež v aplikácii eDane/Java uverejnila poučenia k vyplneniu DP aj v maďarskom jazyku. K dispozícii sú v elektronickej verzií. Finančná správa SR tak v tomto prípade napĺňa zákon o používaní jazykov národnostných menšín.

Finančná správa SR odporúča všetkým daňovým subjektom, aby pri vypĺňaní DP pozorne čítali poučenie k vypĺňaniu tlačív. Okrem slovenskej mutácií nájdeme tento rok uvedené poučenia k najčastejšie používaným formulárom aj v maďarskom jazyku. Finančná správa SR chce týmto opatrením napomôcť príslušníkom, tejto veľkej národnostnej menšiny na Slovensku.

Dvojjazyčné poučenia zverejnila Finančná správa SR k nasledujúcim elektronickým formulárom:

  • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od termínu 01. 01. 2018)
  • Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty pre roky 2017, 2018 (platný od termínu 01. 01. 2017)
  • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2015, 2016, 2017, 2018 (platné od termínu 01. 01. 2015)
  • Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobia 2016, 2017 (platné od termínu 01. 01. 2017)
  • Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2017 (platné od termínu 01. 01. 2018)
  • Daňové priznanie k dani z príjmov PO za 2017 (platné od termínu 01. 01. 2018)
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2014, 2015, 2016, 2017 (platné od termínu 01. 01. 2015)
  • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2016, 2017, 2018 (platný od termínu 01. 01. 2016)

 

Poučenia sú súčasťou samotných formulárov, ale môžete ich nájsť aj v katalógu poučení na portáli Finančnej správy SR. Maďarská aj slovenská mutácia sa objaví v spodnej časti formulára po kliknutí na tlačidlo „Poučenie“.

 

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.