Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Certifikát pre eID

Elektronická komunikácia s finančnou správou (ďalej „FS“) je  povinná pre všetky právnické osoby (ďalej „PO“) zapísané v Obchodnom registri SR a tiež ich zástupcov  od termínu 01. 01. 2018. FS však znova pripomína PO, že pre komunikáciu s FS prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom je potrebné mať platný certifikát.  Fyzické osoby (ďalej „FO“) podnikatelia musia povinne komunikovať s FS až od termínu 01. 07. 2018.

Pre používanie elektronickej komunikácie je potrebné sa v prvom rade registrovať na portáli FS. PO, ktoré tento rok FS nemuseli podávať žiadne dokumenty v elektronickej podobe a tiež nie sú zaregistrované, musia tak spraviť okamžite. FS tiež pripomína aj to, že registruje sa osoba (konateľ, splnomocnená osoba), nie samotná spoločnosť.

PO potrebuje na registráciu elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), prípadne kvalifikovaný elektronický podpis, keďže od 01. 01. 2018 PO už nemôžu uzatvárať s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní. FS teda upozorňuje, že je potrebné mať v eID preinštalovaný platný certifikát vydaný po 01. 11. 2017, pretože dovtedy platným certifikátom  Ministerstvo vnútra SR zrušilo platnosť. Výmenu certifikátu môže občan spraviť v klientskych centrách okresných úradov a taktiež aj na oddeleniach vydávania dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru (OR PZ). Najčastejšou príčinou pri komplikáciách s podávaním DP je práve neplatný certifikát.

Ďalším potrebným krokom po registrácii je požiadať o autorizáciu, čím budú pridelené prístupové práva k dátam daňového subjektu (konkrétnej spoločnosti). Autorizácia trvá približne 3  dni. V prípade veľkého počtu žiadostí sa môže proces autorizácie aj predĺžiť.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.