Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zvyšovanie stravného na pracovných cestách – 2018

Návrh opatrení o sumách stravného predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Týmto opatrením by sa mala zvýšiť suma stravného pre jednotlivé časové pásma ako nároková náhrada pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú cestu, čo súvisí so zvyšovaním cien jedál.

Posledný krát boli sumy stravného na pracovných cestách upravované 01. 12. 2016.

Kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike sa dostal na hodnotu 105,1 %. Na základe údajov štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a o indexe cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel sa ministerstvo rozhodlo vydať opatrenie pre zvýšenie týchto súm. Zvyšovanie súm bude vykonané v prípade, že  rozdiel kumulatívneho indexu cien za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %.

Týmto opatrením by sa sumy stravného pre pracovné cesty zvýšili takto:

  • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,50 € na 4,80 €,
  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,70 € na 7,10 €,
  • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,30 € na 10,90 €.

 

Výška stravného má dopad tiež aj na minimálnu hodnotu stravného lístka, pretože hodnota lístka musí byť najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Hodnota stravných lístkov by mala byť zvýšená o 22 centov, teda z 3,38 € na 3,60 €.

 

Na stravovanie prispieva v súčasnosti zamestnávateľ sumou najmenej 55% z hodnoty stravného lístka.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.