Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Podanie daňového priznania

O tom, že podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2016 v odloženom termíne sa blíži (do 30.06) sme sa už venovali v našom článku – https://www.uctujto.sk/necele-dva-tyzdne-podanie-danovych-priznani/ . Aké sú však možnosti jeho podania?

V prvom rade si dovoľujeme upozorniť, že daňové priznanie k dani z príjmu (ako aj všetky ostatné typy daňových priznaní) sa predkladajú výlučne daňovému úradu. Daňové priznanie spolu s prílohami nemusí byť však predkladané výlučne k príslušnému daňovému úradu podľa sídla spoločnosti alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, ale prakticky na akomkoľvek daňovom úrade v rámci Slovenska. Takýto daňový úrad, ak sa subjekt či osoba rozhodne pre jeho predloženie na “cudzom” daňovom úrade, je povinné priznanie postúpiť miestne príslušnému daňovému úradu a subjekt či osobu o tom písomne upovedomí. Ak sa daňové priznanie podáva v riadnej lehote na jeho podanie, lehota sa považuje za splnenú aj v prípade, ak sa priznanie predložilo na “cudzom” daňovom úrade. Nie je rozhodujúce, kedy bolo postúpené na miestne príslušný úrad zo strany prvého daňového úradu.

Daňové priznanie spolu s prílohami je možné podať buď papierovo, alebo elektronicky. V prípade osobného podávania sa priznanie podáva buď poštou (odporúčame doporučene, aby subjekt či osoba disponovali potvrdením o zaslaní pre prípadný budúci spor s úradom), alebo osobne – a to na podateľni daňového úradu. V tomto prípade odporúčame, aby si subjekt či osoba dali potvrdiť preberací protokol o tom, že priznanie bolo skutočne podané (pečiatka s dátumom je rozhodujúca). V prípade osobného podania tiež nezabudnite prosím podpísať svoje daňové priznanie vo vyznačených poliach. Vyhnete sa tak zbytočným problémom s daňovým úradom. V prípade elektronického predkladania (ktoré v mnohých smeroch považujeme za bezpečnejšie a rýchlejšie) sa priznanie ručne nepodpisuje. Je podpísané tzv. zaručeným elektronickým podpisom a podáva sa cez elektronickú podateľňu na stránke Finančnej správy. Po zaslaní priznania elektronickou formou subjektom či osobám radíme, aby si vytlačili a uschovali potvrdenie o prijatí podania. V súčasnosti sa daňové priznanie nedá podať prostredníctvom mailu, nakoľko to príslušná legislatíva nestanovuje.

 

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.