Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zmena výšky životného minima – 2018

Od 01. 07. 2017 bola výška životného minima zmenená na hodnotu 199,48 EUR, s čím sú spojené aj ďalšie výšky hodnôt týkajúce sa daní. Ako príklady uvádzame výšku daňového bonusu na dieťa, výšku sumy nezdaniteľnej časti na daňovníka a pod.

 

Pôvodná výška životného minima doposiaľ bola v hodnote 198,09 EUR. Od januára 2018 sa teda bude meniť okrem iného aj finančná hranica na podanie daňového priznania pre fyzické osoby (“FO”). Pre uľahčenie uvádzame nové výšky platné v roku 2018:

  • nezdaniteľná časť na daňovníka = 3830,02 EUR
  • nezdaniteľná časť na manžela/manželku = 3830,02 EUR
  • hodnota príjmu pre podanie daňového priznania (FO) = 1915,01 EUR
  • daňový bonus na dieťa = 258,72 EUR/ročne

 

Účtovníčka uplatní nové hodnoty daňového bonusu na dieťa, nezdaniteľnú časť základu dane vo výplatách za mesiac január 2018. Ide o mesačné sumy 21,56 EUR pri daňovom bonuse na dieťa a nezdaniteľná časť základu dane v hodnote 319,16 EUR. Zo strany zamestnávateľa by sa nemalo zabudnúť na podpísanie nového tlačiva “Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu” pre rok 2018.

Čo sa týka podania daňového priznania, daňovníci si zvýšenú sumu nezdaniteľnej časti základu dane môžu uplatniť po prvýkrát v daňovom priznaní za rok 2018, t.j. pri podávaní v lehote do konca mesiaca marec 2019 (ak sa nevyužije odklad na jeho podanie).  Daňové priznanie za rok 2018 bude teda povinný podať každý subjekt, ktorého príjmy presiahli hodnotu 1915,01 EUR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.