20 eur
eurobankovky

Zmena výšky životného minima – 2018

Od 01. 07. 2017 bola výška životného minima zmenená na hodnotu 199,48 EUR, s čím sú spojené aj ďalšie výšky hodnôt týkajúce sa daní. Ako príklady uvádzame výšku daňového bonusu na dieťa, výšku sumy nezdaniteľnej časti na daňovníka a pod.

 

Pôvodná výška životného minima doposiaľ bola v hodnote 198,09 EUR. Od januára 2018 sa teda bude meniť okrem iného aj finančná hranica na podanie daňového priznania pre fyzické osoby (“FO”). Pre uľahčenie uvádzame nové výšky platné v roku 2018:

  • nezdaniteľná časť na daňovníka = 3830,02 EUR
  • nezdaniteľná časť na manžela/manželku = 3830,02 EUR
  • hodnota príjmu pre podanie daňového priznania (FO) = 1915,01 EUR
  • daňový bonus na dieťa = 258,72 EUR/ročne

 

Účtovníčka uplatní nové hodnoty daňového bonusu na dieťa, nezdaniteľnú časť základu dane vo výplatách za mesiac január 2018. Ide o mesačné sumy 21,56 EUR pri daňovom bonuse na dieťa a nezdaniteľná časť základu dane v hodnote 319,16 EUR. Zo strany zamestnávateľa by sa nemalo zabudnúť na podpísanie nového tlačiva “Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu” pre rok 2018.

Čo sa týka podania daňového priznania, daňovníci si zvýšenú sumu nezdaniteľnej časti základu dane môžu uplatniť po prvýkrát v daňovom priznaní za rok 2018, t.j. pri podávaní v lehote do konca mesiaca marec 2019 (ak sa nevyužije odklad na jeho podanie).  Daňové priznanie za rok 2018 bude teda povinný podať každý subjekt, ktorého príjmy presiahli hodnotu 1915,01 EUR.