Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Štrajk – dopady na Sociálnu poisťovňu

V posledných rokoch sme na Slovensku mali možnosť zaznamenať, že niektorí zamestnanci v rámci rôznych pracovných sektorov využili možnosť štrajku a to už z rôznych dôvodov. Viete však aké povinnosti majú takéto osoby voči Sociálnej poisťovni?

V prvom rade je nutné si zadefinovať, či je štrajk realizovaný zo zákona alebo nie. Keď sa správne určí jeho podstata, následne sa určia aj ďalšie kroky. V prípade zákonného štrajku má zamestnanec svoju absenciu v práci ospravedlnenú a obe strany (zamestnanec a aj zamestnávateľ) majú vylúčenú povinnosť hradiť poistné na sociálne poistenie. V praxi to teda bude znamenať, že povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti trvajú a neprerušujú sa. Obe strany však poistenie hradiť nemusia. Povinnosť však vzniká na strane zamestnávateľa, ktorý bude povinný v prílohe mesačného výkazu pre Sociálnu poisťovňu uviesť počet dní štrajku. Toto obdobie, kedy prebiehal zákonný štrajk sa započíta ako obdobie poistenia na účely dôchodku a aj iných dávok, ktoré priznáva Sociálna poisťovňa.

Ako sa však postupuje v prípade nezákonného štrajku? Ide o štrajk, ktorý nie je poukázaný právoplatným rozhodnutím príslušného sudu a teda účasť zamestnanca je dobrovoľná na základe slobodného rozhodnutia zamestnanca. Takáto neúčasť v práci je neospravedlnená. Povinné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenia a poistenie v nezamestnanosti sa zo strany zamestnávateľa riadne prerušuje. V praxi to znamená, že zamestnávateľ takéhoto zamestnanca nahlási Sociálnej poisťovni prostredníctvom Registračného formulára pre prerušenie povinného nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. V tomto období nie je zamestnanec povinne nemocensky a dôchodkovo poistený a nie je poistený ani v prípade postenia v nezamestnanosti. Obdobie, kedy je zamestnanec riadne v takomto štrajku sa pre nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne nepočíta.

Či už ide o jeden alebo druhý druh štrajku, zo strany zamestnanca nevzniká žiadna povinnosť voči Sociálnej poisťovni. Tú má a plní si ju výlučne zamestnávateľ.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.