Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY

Monthly Archives: august 2017

Elektronická komunikácia – živnostníci

elektronická komunikácia

V súčasnosti prebiehajú rôzne negociácie ohľadne elektronickej komunikácie medzi samostatne zárobkovo činnými osobami a Finančnou správou (daňovými úradmi). Súčasná platná legislatíva totižto stále umožňuje podávanie listín a dokumentov nie len elektronicky, ale aj „papierovo“. Do budúcna by však orgány chceli uzákoniť podávanie výlučne elektronicky, pretože chcú procesy zefektívniť a zjednodušiť. Predmetom negociácií nie je však uviesť pozitíva elektronickej komunikácie, ale taktiež prehodnotiť  riziká, ...

Read More »

Mesačný výkaz v rámci Sociálnej poisťovne – prerušenie

odvody sociálna poisťovňa

Problematika v rámci mesačných výkazov má v rámci Sociálnej poisťovne široký záber a môže sa týkať rôznych životných situácií. V našom článku sa pokúsime poukázať na to, ako treba reagovať, ak máte zamestnancov, ktorým nastalo v pracovnom pomere tzv. “prerušenie”. Dokument mesačný výkaz poistného a príspevkov sú zamestnávatelia povinní zaslať vždy a to za všetkých zamestnancov, ktorým pracovný pomer trvá a ktorých ...

Read More »