daňový úrad
daňový úrad

Necelé dva týždne na podanie daňových priznaní

Už iba necelé dva týždne ostávajú na podanie daňových priznaní k dani z príjmu za rok 2016 pre tie osoby, ktoré informovali svoj daňový úrad o odklade na jeho podanie. Nakoľko ide o celkom jednoduchý postup, tento krok využilo viac ako 170 tis. osôb a spoločností. Presný dátum, do kedy je nutné priznanie podať pri trojmesačnom odklade je 30. 06. 2017. Netreba zabudnúť, že týmto dátumom musí byť daň aj riadne odvedená v prospech bankového účtu vedeného v Štátnej pokladnici.

Celkové štatistiky Finančnej správy SR hovoria o tom, že odložiť si daňové priznanie využilo tento rok skoro 200 tis. subjektov. Odklad v lehote 1 mesiaca využilo asi 3 600 subjektov, odklad v lehote 2 mesiacov využilo takmer 3 500 subjektov. Maximálny možný odklad na podanie daňového priznania na základe príjmov zo Slovenska využilo asi 169 tis. subjektov. Práve pre tieto subjekty plynú posledné necelé dva týždne. Do termínu 30. 06. 2017 je tiež možnosť poukázať 2 % (3 %) vybranej neziskovej organizácií.

Tie subjekty, ktoré sa rozhodli pre odklad daňového priznania v lehote 9 mesiacov, sa termín tiež blíži – t. j. 02. 10. 2017. Ide však o také subjekty, ktorým plynuli príjmy zo zahraničia.