Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Odpisovanie motorového vozidla v 2017

O odpisovaní hmotného majetku sme sa venovali v našom článku – https://www.uctujto.sk/odpisovanie-roku-2017/. Ako je to však s odpisovaním pri motorovom vozidle?

Právna legislatíva na Slovensku sa odpisom venuje konkrétne v zákone o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej “zákon o dani z príjmov”). Nakoľko je väčšina motorových vozidiel (ak bola vstupná cena viac ako je hodnota 1 700 EUR) považovaná za dlhodobý majetok, existuje možnosť daňového odpisovania. Tento druh majetku sa na účely odpisovania kategorizuje do skupiny s dobou odpisovania od 4 rokov (prvá odpisová skupina) až po dobu 40 rokov (v prípade šiestej odpisovej skupiny). Prvú odpisovú skupinu tvoria osobné vozidlá, motorové vozidlá pre prepravu pre desať a viac osôb a motorové vozidlá, ktoré slúžia na prepravu nákladov.

Čo sa týka metódy odpisovania, zákon o dani z príjmov rozdeľuje 2 metódy odpisovania. Pre vozidlá, ktoré patria do prvej odpisovej skupiny s dobou odpisovania štyri roky, je platná iba rovnomerná metóda odpisovania. V prípade, že by bolo na vozidle realizované technické zhodnotenie, metodika odpisovania by sa mohla mierne pozmeniť.

Čo však v prípade, ak je vozidlo obstarané formou leasingu? V praxi môžeme leasing charakterizovať ako prenájom, ktorý môže byť buď operatívny alebo finančný. Ak je vozidlo teda obstarané prostredníctvom leasingu, je ho možné odpisovať. Musí však ísť iba o finančný leasing. Taktiež je nutné, aby bola splnená podmienka vlastníctva a teda právo nájomcu na to, aby bol majetok po skončení nájmu prevedený na nájomcu a doba trvania nájmu musí byť minimálne 60 % z doby odpisovania tohto majetku. Aj keď nájomca počas prenájmu tohto majetku nie je priamym vlastníkom, právo na odpisovanie mu vzniká. Vstupná hodnota vozidla je jeho obstarávacia hodnota, ktorá sa skladá z celkovej ceny vozidla, poplatku za uzatvorenie leasingovej zmluvy a poplatku za odkúpenie vozidla po skončení prenájmu.

V prípade, že si osoba obstará vozidlo z vlastných prostriedkov, obstarávacia cena tvorí cenu vozidla spolu s nákladmi, ktoré boli na jeho kúpu vynaložené. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak si podnikateľ požičal prostriedky (formou úveru) na obstaranie vozidla. V prípade, že bolo vozidlo darované, výška vstupnej ceny sa určuje komplikovanejšie, pretože je závislá od toho, kto bol darcom a taktiež či toto vozidlo odpisoval.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.