Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Registrácia dohodárov na Sociálnej poisťovni

Na základe informácie zo Sociálnej poisťovne si dovoľujeme upozorniť zamestnávateľov na možné chyby pri registrácií dohodárov do registra zamestnancov. Práca na dohodu je kategorizovaná ako práca, ktorá je realizovaná mimo hlavného pracovného pomeru a je teda možné, aby osoba pracovala na dohodu u viacerých zamestnávateľov, alebo u toho istého zamestnávateľa. Z tohto dôvodu sa často stáva, že zamestnávatelia môžu mať problém pri jeho prihláške.

V prípade, ak má zamestnanec u jedného zamestnávateľa viacero právnych vzťahov (ako častý príklad uvádzame dve dohody o vykonaní práce), je nutné, aby zamestnávateľ do registra prihlásil oba tieto právne vzťahy. Mnohokrát sa totižto stáva, že zamestnávateľ prihlási zamestnanca do registra iba na základe jedného pracovného pomeru.

V prípade, že zamestnávateľ uzatvoril s jedným zamestnancom dve po sebe nasledujúce dohody o vykonaní práce (nejde teda o predĺženie prvej dohody na základe dodatku), zamestnávateľ je povinný odhlásiť zamestnanca v registri na základe prvej dohody a následne ho prihlásiť v zmysle druhej dohody.

Pri prihlasovaní nového dohodára je tiež nutné si ozrejmiť, či ide o pravidelný mesačný príjem, alebo nepravidelný. Ďalšou častou chybou je, že prihláška nie je správna z titulu správnej dohody – legislatíva definuje rôzne typy dohôd – dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o brigádnickej práci študenta. Taktiež zamestnávateľom odporúčame si zistiť, či zamestnanec je poberateľom starobného, invalidného, výsluhového alebo invalidného výsluhového dôchodku.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.