Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Práca v zahraničí vs. sociálne poistenie

Mnoho osôb, ktoré zvažujú prácu v krajinách EÚ vrátane Švajčiarska, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska nie sú si istí, akej legislatíve budú v rámci sociálneho zabezpečenia alebo poistenia podliehať, kde sa majú poistiť a tiež prihlásiť. Z tohto dôvodu odporúčame podnikateľom a aj zamestnancom, aby sa pred odchodom informovali ohľadne tejto problematiky v konkrétnom štáte, kde sa plánujú zamestnať. Informačné inštitúcie členských štátov EÚ sa nachádzajú na webovej stránke Sociálnej poisťovne. V zmysle legislatívy si dovoľujeme pripomenúť, že zamestnanci a aj podnikatelia môžu byť sociálne poistení výlučne v jednej krajine EÚ.

Zamestnanec, resp. podnikateľ patrí do pôsobenia sociálneho poistenia obvykle v tej krajine, kde skutočne realizuje svoju prácu. Ako príklad môžeme uviesť zber plodín v Taliansku, kde takýto zamestnanec bude podliehať talianskej legislatíve (ak nedochádza napríklad k uplatneniu “inštitútu vyslania”).

Zamestnancom, ktorí realizujú svoje aktivity len na území iného štátu EÚ taktiež odporúčame, aby si po príchode overili, či ich zamestnávatelia skutočne prihlásili na sociálne poistenie. Z vlastnej praxe teda odporúčame, aby si osoby ešte pred odchodom z členského štátu dali vystaviť potvrdenie o dobe poistenia v príslušnej inštitúcií a to ešte pred návratom na Slovensko. Takéto potvrdenie dokáže osobám uľahčiť situáciu, keď si budú uplatňovať nároky na dávky z príslušnej Sociálnej poisťovne, pretože platí pravidlo, že o priznanie dávky si osoba môže zažiadať v tej krajine, kde bola naposledy poistená.

Každá životná situácia je však z tohto pohľadu špecifická a preto osobám odporúčame, aby oznamovacie povinnosti neodkladali voči Sociálnej poisťovni “na inokedy”, alebo až vtedy, keď potrebujú konkrétnu dávku. V mnohých prípadoch už môže byť neskoro a osoby sa tak ukrátia o svoje práva z dôvodu nesplnenia si svojich povinností.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.