Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Odklad na podanie daňového priznania

Ešte stále môžete podať odklad na podanie daňového priznania

 

Opäť mnohí podnikatelia či prenajímatelia nehnuteľností a iné skupiny ľudí majú

naponáhlo. Na priznanie príjmov za minulý rok – alebo oznámenie o odklade daňového

priznania – ostávajú už len dva pracovné dni vrátane toho dnešného.

Pre tých, ktorí nestíhajú podať daňové priznanie, môžu oznámiť svoj odklad na

príslušnom daňovom úrade do 31. 03. 2014. Príjmy zo zahraničia, ktoré si vyžadoval odklad

v minulom roku, už nie sú podmienkou.

 

V prípade požiadania si o odklad podania daňového priznania môže byť pre

mnohých podnikateľov výhodnou voľbou. Keďže nie je na odklad potrebný súhlas daňového

úradu, lehota na predloženie daňového priznania je automatická. Samozrejme treba splniť

podmienky stanovené zákonom. V prvom rade ide o to, že oznámenie je podané najneskôr

do uplynutia doby na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov

a teda do 31. 03. 2014 a druhou podmienkou je, že daňovník uvedie v oznámení novú

lehotu na podanie daňového priznania. Nová lehota musí pripadnúť na koniec kalendárneho

mesiaca, teda ide o termíny 30. 04 alebo 02. 06 alebo 30. 06. 2014. Termín 30. 06. 2014 je

maximálnym možným odkladom.

 

V prípade, že súčasťou podnikateľových príjmov sú zdaniteľné príjmy zo zahraničia,

odklad si môže predĺžiť až o 6 mesiac (až do 30. 09. 2014). Chceli by sme však upozorniť,

že nejde o daňovníkov, ktorí majú príjmy zo zahraničia, ale ide o daňovníkov, ktorí majú

zdaniteľne príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Podľa uvedenej informácie je v prípade

príjmov z činnosti rozhodujúcou skutočnosťou pre posúdenie zdroja príjmov štátne

územie, kde sa činnosť aj reálne realizuje. Medzi príjmy z činnosti plynúce zo zdrojov

v zahraničí patria príjmy plynúce z činnosti realizovanej v zahraničí. Napríklad môže ísť

o stálu prevádzku, ktorá je umiestnená v zahraničí. V prípade, že daňovník je v konkurze

alebo likvidácií, môže byť lehota na podanie daňového priznania predĺžená len na základe

rozhodnutia správcu dane.

 

Ako vyzerá vzor oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového

priznania v 2014? Vzor oznámenia o odklade nie je legislatívne špecifikovaný. Preto sme si

dovolili pre Vás pripraviť vlastný vzor oznámenia pre fyzické aj pre právnické osoby – viď

príloha.

oznámenie FO oznámenie PO

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.