Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Účtovníctvo, o nás

Účtovníctvo, o nás

Kto sme? Čo robíme? Kde pôsobíme?

Sme tím erudovaných ľudí, ktorí poskytujú vedenie účtovníctva pre Vašu spoločnosť. Vieme Vám pripraviť cenovú ponuku na mieru s prihliadnutím na Vaše špecifické požiadavky. Medzi naše výhody patrí flexibilita, vedomosti, pripravenosť, odbornosť, nezaujatosť, odhodlanie. Náš tím sa sústreďuje najmä na mestá ako sú Bratislava, Trnava, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Vrbové, Myjava, Senec, Pezinok, Malacky, a samozrejme iné, najmä na západnom Slovensku. Väčšina klientov však pochádza z hlavného mesta – Bratislava.

Každá spoločnosť požaduje od spoločnosti, ktorá mu vedie účtovníctvo flexibilitu. V súčasnosti nie je ničím výnimočným, ak spoločnosť poskytuje svoje služby 24/7. Preto aj od nás, ako od poskytovateľov vedenia účtovníctva, sa vyžaduje dostupnosť a pripravenosť na rovnakej úrovni. U nás neexistujú žiadne „otváracie hodiny“. Z tohto dôvodu Vám vieme ponúknuť vedenie Vášho účtovníctva za každých okolností, dokonca aj „o päť minút dvanásť“. Vďaka našim flexibilným pracovníkom Vám vieme sprístupniť všetky požadované podklady takmer obratom. V prípade daňovej kontroly Vám pripravíme kompletný balík s Vašimi dokladmi tak, aby ste nestrácali čas pri hľadaní faktúr, pokladničných dokladov a pod.

Jednoznačnou požiadavkou našich klientov je odborná pripravenosť. Tú im vieme ponúknuť v rámci balíka našich služieb v prípade akéhokoľvek problému alebo vzniknutej situácie. Nakoľko na našej pobočke v Bratislave disponujeme erudovaným tímom ľudí, ktorí mali možnosť riešiť aj tie najšpecifickejšie situácie, ktoré Vás môžu kedykoľvek stretnúť, vieme Vám ponúknuť skúsenosti, ktoré sú k „nezaplateniu“. Tím našich ľudí disponuje okrem skúseností a praxou taktiež príslušným vzdelaním.

Nakoľko sa na Slovensku legislatíva neustále mení a každý zákon je mnohokrát počas roka novelizovaný, náš tím pravidelne navštevuje školenia nie len v oblasti samotného účtovníctva, ale tiež v oblasti legislatívy. To znamená, že naši experti sú pripravení prevziať Vaše účtovníctvo okamžite, aj v prípade, ak ste doposiaľ mali účtovníctvo vedené inou externou firmou. Mnohokrát máme možnosť odhaliť chyby v účtovníctve, ktoré našim klientom následne opravíme a podáme napr. opravné daňové priznanie.

Klienti požadujú od spoločnosti, ktorá im vedie účtovníctvo primeranú cenu. Čo však znamená primeraná cena? Znamená to zostaviť cenu za vedenie účtovníctva tak, aby vyhovovala klientovi a aj účtovnej spoločnosti. Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale zostaviť cenu za Vaše účtovníctvo (či už jednoduché alebo podvojné) je pomerne náročným a zdĺhavým procesom. Z tohto dôvodu sa snažíme pri vypracovaní cenníka alebo cenovej ponuky za účtovníctvo prihliadnuť na všetky okolnosti a špecifikácie, ktoré sa môžu pri danom klientovi vyskytnúť. Preto nepovažujeme za celkom vhodné, ak Vám niekto povie cenu za účtovníctvo okamžite. Z tohto dôvodu si na vypracovanie cenovej ponuky vyhrádzame potrebný čas na zváženie všetkých okolností.

Keďže každý klient je sám o sebe jedinečný a disponuje rôznymi špecifikáciami, na ktoré je nutné  prihliadnuť, cenovú ponuku vieme pripraviť v niekoľkých úrovniach. Pri zisťovaní ceny za vedenie účtovníctva potrebujeme v prvom rade zistiť, či účtovná jednotka účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Tento fakt je kľúčovým a bez zistenia jeho stavu, Vám nenastavíme správnu cenu za Vaše účtovníctvo. V druhom kľúčovom kroku vzniká potreba zistiť, či účtovná jednotka disponuje statusom „platca DPH“. V prípade, ak áno, je dobré zistiť, či je mesačných platcom alebo štvrťročným. Tretím kľúčovým krokom je zistiť odpoveď na otázku, či klient disponuje zamestnancami a ak áno, v akom počte. Mnohí klienti si neuvedomujú, že mať v spoločnosti zamestnanca znamená pre firmu, ktorá mu vedie účtovníctvo určité povinnosti. V prvom rade ide najmä o doručenie príslušných výkazov do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne a daňový úrad. Ich nedoručenie na inštitúcie má za následok sankciu v podobe pokuty.

Uvedomujeme si skutočnosť, že ľudský faktor môže zlyhať a z tohto dôvodu by sme Vás radi upozornili, že v prípade vzniknutej škody, ktorú by naša spoločnosť spôsobila neúmyselným zlým postupom počas účtovania Vašej spoločnosti, disponujeme príslušným poistením v danej oblasti. Neradíme sa medzi tie účtovné spoločnosti, ktoré v prípade uvedeného zlyhania neprevezmú za danú chybu zodpovednosť, popr. sa zatajujú. V prípade, ak klient obdrží rozhodnutie o vymeraní sankcie alebo pokuty, jeho znenie nám odovzdá. My preveríme vzniknutú situáciu a posúdime, či je uvedené rozhodnutie oprávnené alebo naopak.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že na trhu v oblasti poskytovania účtovných služieb figurujeme niekoľko rokov a z tohto dôvodu sa považujeme za seriózneho poskytovateľa. Svedčí o tom aj množstvo pozitívnych reakcií, ktoré sme mali možnosť obdržať. Klienti ocenili najmä našu flexibilitu a pružnosť, nakoľko všetky výstupy (daňové priznanie, výkazy a iné) posielame klientom včas alebo dokonca v predstihu. Medzi ďalšie pozitívne vlastnosti, ktoré nám klienti spomenuli patrili promptné zodpovedania pri vzniknutých problémoch, rýchle reakcie pri samotných otázkach v oblasti účtovníctva, kvalitne spracované požadované podklady (najmä časti „Poznámky“, „Súvaha“, „Výkaz ziskov a strát“, ktoré tvoria povinnú prílohu k daňovému priznaniu PO), kvalitné spracovanie miezd a výkazov. V ostatných mestách na Slovensku naši klienti navyše ocenili príjemný prístup našich pracovníkov, ktorí boli ochotní spolupracovať aj v neskorých večerných hodinách alebo počas sviatkov, profesionálny prístup a samozrejme správne riešenie pri problematických situáciách.

Nakoľko sa považujeme za spoločnosť, ktorá vynakladá maximum preto, aby boli klienti spokojní, disponujeme dvoma kanceláriami. Prvá je v meste Bratislava a druhá pri Piešťanoch – obec Sokolovce. Nakoľko väčšina klientov pôsobí v hlavnom meste Bratislava, snažíme sa byť k dispozícií počas celého dňa, najmä pri preberaní dokumentácie. Lokalitu kancelárie považujeme tiež za strategickú z toho dôvodu, že väčšina inštitúcií pôsobí práve v hlavnom meste – Bratislava. Tento fakt ocenili aj klienti z ostatných miest, nakoľko im vieme niektoré veci vybaviť takmer okamžite a bez problémov. Z tohto dôvodu sa považujeme za dobrú voľbu pri výbere spoločnosti, ktorá Vám bude viesť Vaše účtovníctvo.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.