Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zmeny v úhrade dane z motorových vozidiel 2016

Pre úhradu dane z motorových vozidiel sa od januára 2016 bude uplatňovať nový pokyn. Všetky podnikateľské subjekty budú úhradu na daň z motorových vozidiel platiť na jeden príjmový bankový účet vedený v štátnej pokladni.

Doposiaľ sa úhrada realizovala na účet podnikateľského subjektu. Po novom sa úhrada bude realizovať na jeden účet. Číslo účtu sa bude štandardne skladať z predčíslia účtu, ktorý označí druh dane a zo základného čísla účtu, ktorý označí daňový subjekt (OÚD) + identifikačný kód Štátnej pokladne 8180. Predčíslie účtu pre daň z motorových vozidiel je 501163.

VZOR:

5001163 – OÚD / 8180

 

Pri platbe nezabudnite, že číslo účtu sa uvádza v IBAN formáte. Keďže je IBAN vytvorený z predčíslia účtu a základného čísla účtu OÚD, subjekt si ho musí vytvoriť sám. Na stránke finančnej správy sa nachádza pomôcka na jeho vytvorenie.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.