motorové vozidlo a daň
Daň z pridanej hodnoty a motorové vozidlo

Zmeny v úhrade dane z motorových vozidiel 2016

Pre úhradu dane z motorových vozidiel sa od januára 2016 bude uplatňovať nový pokyn. Všetky podnikateľské subjekty budú úhradu na daň z motorových vozidiel platiť na jeden príjmový bankový účet vedený v štátnej pokladni.

Doposiaľ sa úhrada realizovala na účet podnikateľského subjektu. Po novom sa úhrada bude realizovať na jeden účet. Číslo účtu sa bude štandardne skladať z predčíslia účtu, ktorý označí druh dane a zo základného čísla účtu, ktorý označí daňový subjekt (OÚD) + identifikačný kód Štátnej pokladne 8180. Predčíslie účtu pre daň z motorových vozidiel je 501163.

VZOR:

5001163 – OÚD / 8180

 

Pri platbe nezabudnite, že číslo účtu sa uvádza v IBAN formáte. Keďže je IBAN vytvorený z predčíslia účtu a základného čísla účtu OÚD, subjekt si ho musí vytvoriť sám. Na stránke finančnej správy sa nachádza pomôcka na jeho vytvorenie.