Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Podnikatelia pozor! Od januára 2016 nastávajú nasledovné zmeny v odvodoch!

S novým rokom prichádzajú pre SZČO nové minimálne a aj maximálne vymeriavacie základy pre úhradu poistného do Sociálnej poisťovne. Z tohto dôvodu si nezabudnite zmeniť príkazy na úhradu.

Minimálny vymeriavací základ na úhradu odvodov do Sociálnej poisťovne sa od 01. 01. 2016 zvýši z pôvodných 412 EUR na sumu 429 EUR. Čo je vymeriavací základ? Ide o základ, z ktorého sú podnikatelia povinní hradiť poistné do Sociálnej poisťovne. Od januára 2013 pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovú poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu sa tvorí mesačne v hodnote 50% jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za ten kalendárny rok, ktorý spätne 2 roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý hradí povinné poistné.

V praxi navýšenie minimálneho vymeriavacieho základu o 4,12% (t.j. 429 EUR) bude znamenať nárast minimálneho poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie zo súčasných 136,57 EUR na 142,2 EUR. Odvody týkajúce sa dôchodkového poistenia stúpnu z pôvodných 118,45 EUR na 123,33 EUR. Odvody týkajúce sa nemocenského poistenia sú navýšené z pôvodných 18,12 EUR na 18,87 EUR. Prvýkrát sa uvedená zmena dotkne podnikateľov v platbe v mesiaci február 2016 – t.j. za mesiac január 2016.

Čo sa týka maximálnej vymeriavacieho základu na úhradu dôchodkového a nemocenského poistenia, aj ten sa bude navyšovať. Výška maximálneho vymeriavacieho základu bude stanovená na výšku 4 290 EUR, zatiaľ čo v tomto roku bola jeho výška 4 120 EUR. Nárast sumy súvisí s navýšením priemernej mzdy z pôvodných 824 EUR (v 2013) na 858 EUR (v 2014).

Zmeny týkajúce sa navýšenia maximálneho vymeriavacieho základu sa od roku 2016 upravuje aj maximálne mesačné poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie. Od januára 2016 hodnota na dôchodkové poistenie vzrastie na 1233,37 EUR z pôvodných 1184,5 EUR. Nemocenské poistenie sa zvýši na 188,76 EUR z pôvodných 181,28 EUR. Celkovo pôjde o navýšenie hodnoty z pôvodných 1365,78 EUR na hodnotu 1422,13 EUR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.