Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zmeny v dávkach Sociálnej poisťovne – 2016

Zmeny v dávkach Sociálnej poisťovne – 2016

Od januára 2016 sa zvýšili dôchodkové príspevky bez toho, aby sa poberateľ musel uvedeného písomne dožadovať. Išlo najmä o:

  • starobný dôchodok – zvýšenie o 1,90 EUR
  • predčasný starobný dôchodok – zvýšenie o 1,90 EUR
  • invalidný dôchodok na úrovňou 70 % – zvýšenie o 1,70 EUR
  • invalidný dôchodok max. do úrovne 70 % – zvýšenie o 1,00 EUR
  • vdovský a vdovecký dôchodok – zvýšenie o 1,20 EUR
  • sirotský dôchodok – zvýšenie o 0,6 EUR.

Od 01.01.2016 sa úrazová renta zvýšila o 0,46 %. O toto percento sa tiež navýšila pozostalostná úrazová renta. Maximálna hodnota jednorázového odškodnenia manžela/manželky sa v roku 2016 stanovila na hodnotu 52 454,10 EUR. Maximálna suma úhrnu hodnôt jednorázového odškodnenia nezaopatrených detí bola zvýšená na hodnotu 52 454,10 EUR. Maximálna hodnota náhrady nákladov, ktoré sú spojené s pohrebom bola stanovená na 2 623,20 EUR. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bola v roku 2016 stanovená na 26 227,20 EUR.

Maximálna výška nemocenskej dávky bola tiež navýšená. Maximálna výška nemocenského je vo výške 721,50 EUR/mesačne (pri 31 dňovom mesiaci)/ 698,20 EUR/mesačne (pri 30 dňovom mesiaci), maximálna výška materskej je v maximálnej výške 918,20 EUR/mesačne (pri 31 dňovom mesiaci)/888,60 EUR mesačne (pri 30 dňovom mesiaci) a ošetrovné v maximálnej výške 232,80 EUR za 10 dní. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti je vždy zmenená k 1. júlu – a teda od 01.07.2015 -30.06.2016 je maximálna výška mesačnej dávky 874,50 EUR (pri 31 dňovom mesiaci)/846,30 EUR (pri 30 dňovom mesiaci).

Od 01.01.2016 sa navyšuje tiež materská zo súčasnej hodnoty 65 % na 70 % z enného vymeriavacieho základu. Maximálna materská bude vo výške 918,20 EUR (pri 31 dňovom mesiaci)/888,60 EUR (pri 30 dňovom mesiaci).

Od 15.12.2015 vznikla nová odvodová úľava pre osoby, ktoré zamestnávajú osoby z najmenej rozvinutých regiónov. Uvedená zmena sa týka novej skupiny zamestnancov – tí, ktorí boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne šesť mesiacov pred vznikom pracovného pomeru a súčasne sú povinní mať evidovaný trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých regiónov. Zamestnávateľ, ktorí bude zamestnávať tieto osoby, bude hradiť poistné iba na úrazové poistenie a garančne poistenie za obdobie maximálne 12 kalendárnych mesiacov.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.