Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Štátna sociálna dávka športovým reprezentantom

Ste bývalý športový reprezentant? Požiadajte Sociálnu poisťovňu o príspevok!

Od 01.01.2016 Sociálna poisťovňa na základe žiadosti začne priznávať novú štátnu sociálnu dávku športovým reprezentantom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Nárok na dávku budú mať občania Slovenskej republiky, ktorí ako reprezentanti (ČSR, ČSSR, ČSFR) získali medailu buď na olympiáde, paraolympiáde, deaflympiáde alebo majstrovstvách sveta alebo zlatú medailu na majstrovstvách Európy.

Suma dávky sa určí ako rozdiel medzi sumou stanovenou zákonom za získanú medailu a súčtom výšok všetkých dôchodkov, ktoré občan poberá pričom výška je stanovená:

  • Za zlatú medailu 750 EUR
  • Za striebornú medailu 600 EUR
  • Za bronzovú medailu 500 EUR.

Čo sa týka samotnej žiadosti, tá by mala byť formulovaná v podobe listu a doručená na ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne od 01.01.2016.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.