Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zmeny od 01.01.2015 pre živnostníkov – minimálne sociálne odvody

Zmeny od 01.01.2015 – minimálne sociálne odvody

Od 01.01.2015 sa opäť zvýši minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie pre SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby). Tie osoby, ktoré od 01.07 roka 2015 platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu 402,5 EUR, budú za obdobie od 01.01.2015 hradiť poistné z nového minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý bude vo výške 412 EUR.

V súčasnosti je minimálne poistné na sociálne zabezpečenie vo výške 133,42 EUR, od 01.01.2015 budú SZČO hradiť mesačne najmenej 136,57 EUR. Ak SZČO od 01.07 tohto roka (alebo pri odloženom daňovom priznaní) alebo od 01.10 tohto roka, platia poistné z maximálneho vymeriavacieho základu (teda 4 025 EUR), budú od januára 2015 hradiť poistné z ich reálneho vymeriavacieho základu, najviac však z minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý bude v roku 2015 vo výške 4 120 EUR.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov je viazaný na vývoj priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. Najnižší možný vymeriavací základ tvorí polovicu priemernej mzdy na Slovensku spred 2 rokov a maximálny vymeriavací základ je päťnásobkom priemernej mzdy spred 2 rokov.

Priemerná mzda na Slovensku predstavovala v roku 2013 výšku 824 EUR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.