Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Ako správne uhradiť daň IV.

Ako správne uhradiť daň IV.

Nižšie uvádzame zoznam variabilných symbolov na úhradu daní a preddavkov v IV. Q 2014

P. č. Typ platby Variabilný symbol
Mesiac október 2014
 1 DPH za september 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 27. 10. 2014 1100092014
 2 DPH za III. Q 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 27. 10. 2014 1100432014
 3 Preddavok na daň z príjmov za október 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 31. 10. 2014 1100102014
4 Preddavok na daň z motorových vozidiel za október 2014 – splatnosť do 31. 10. 2014 1100102014
 5 Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2014 – splatnosť v októbri 2014 1100092014
 6 Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za september 2014 – splatnosť v októbri 2014 1700092014
 7 Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z prímov hradená v októbri 2014 za príjmy vyplatených v septembri 2014 8100092014
 8 Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedených v mesiaci október 2014 z príjmov vyplatených v septembri 2014 1100092014
 9 Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií za IV. Q 2014 – splatnosť do 27. 10. 2014 1100442014
 10 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za október 2014 – splatný do 31. 10. 2014 1100102014
Mesiac november 2014
 1 DPH za október 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 25. 11. 2014 1100102014
 2 Preddavok na daň z príjmov za november 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 01. 12. 2014 1100112014
 3 Preddavok na daň z motorových vozidiel za november 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 01. 12. 2014 1100112014
4 Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2014 – splatnosť v november 2014 1100102014
 5 Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za október 2014 – splatnosť v novembri 2014 1700102014
 6 Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená v novembri 2014 za príjmy vyplatené v októbri 2014 8100102014
 7 Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci november 2014 z príjmov vyplatených v októbri 2014 1100102014
 8 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za november 2014 – splatnosť do  01. 12. 2014 1100112014
Mesiac december 2014
 1. DPH za november 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 29. 12. 2014 1100112014
 2. Preddavok na daň z príjmov za december 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 31. 12. 2014 1100122014
 3. Preddavok na daň z príjmov za IV. Q 2014 (štvrťroční platitelia) – splatnosť do 31. 12. 2014 1100442014
 4. Preddavok na daň z motorových vozidiel za december 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 31. 12. 2014 1100122014
5. Preddavok na daň z motorových vozidiel za IV. Q 2014 (štvrťroční platitelia) – splatnosť do 31. 12. 2014 1100442014
6. Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2014 – splatnosť v decembri 2014 1100112014
7. Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za november 2014 – splatnosť v decembri 2014 1700112014
 8. Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená v decembri 2014 za príjmy vyplatené v novembri 2014 8100112014
9. Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci december 2014 z príjmov vyplatených v novembri 2014 1100112014
 10. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za december 2014 – splatnosť do 31. 12. 2014 1100122014

 

Pozn.: Pri úhrade dane na základe dodatočného daňového priznania sa použije rovnaký variabilný symbol ako pri platbe dane na základe „riadneho“ daňového priznania. Pri úhrade dane z príjmov PO na základe podaného daňového priznania za hospodársky rok, ktorý končí v roku 2014 sa použije variabilný symbol – 1700992014.

 

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.