Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zmeny v Exekučnom poriadku 2017

Novela Exekučného poriadku rozšírila možnosti na strane dlžníkov, mnohokrát aj na úkor veriteľov. Celkovo však novela prináša väčšiu pružnosť a snahu ukončiť otvorené exekúcie. Od apríla tohto roku by mali tieto novinky nabrať na svojej platnosti.

V prípade, že Vám dlhuje prostriedky fyzická osoba, tá bude mať po novom možnosť svoj dlh odložiť. Bude mať na to právo raz a to počas celej doby exekúcie. Požiadavka bude znesená zo sociálnych odvodov. Odklad exekútor bude môcť odložiť na dobu 3 mesiacov a dokonca aj bez súhlasu poškodeného. Taktiež bude môcť využiť inštitút splátkového kalendára a ak začne svoj dlh splácať, nebude  jeho majetok blokovaný.

Novela tiež donesie nové dôvody, kedy bude môcť byť exekúcia zastavená. V prípade, že sa nezistí majetok do 30 mesiacov od začatia exekúcie voči právnickej osobe, exekútor bude môcť exekúciu zastaviť. Právnická osoba tak bude zrušená bez likvidácie a vymazanie z obchodného registra. Pre veriteľa bude znamenať zastavenie exekúcie voči fyzickej osobe (v prípade, že sa do 5 rokov od začatia exekúcie nepodarí zistiť majetok) nevýhodné. Ide o to, že mnoho ľudí môže majetok darovať, alebo ich príjmy budú vyplácané len „na čierno“ a teda sa z exekúcie budú môcť ľahko dostať. Z tohto dôvodu bude nutné byť opatrný ešte v ranom štádiu vzniku zmluvného vzťahu.

V prípade, že sa exekúciu podarí úspešne zrealizovať, exekútor po novom zašle veriteľovi prostriedky na účet do lehoty 7 dní, čo je o polovicu kratšie oproti súčasnej 14 – dňovej lehote.

Novela tiež prináša zmeny v konkurze a reštrukturalizácii, vďaka čomu bude osobný bankrot dostupnejší. Zbaviť sa dlhov bude môcť dlžník prostredníctvom dvoch variantov. Prvý variant je štandardný konkurz a druhý je splátkový kalendár. Tento krok však môže osoba využiť iba raz za 10 rokov. Osobný bankrot bude aj finančne dostupnejší. Preddavok na odmenu bude mať hodnotu 500 EUR (v súčasnosti je to 650 EUR). Zbavenie sa dlhov týmto spôsobom pre fyzické osoby bude platné od 01. 03. 2017.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.