Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Oznámenie rodného čísla dieťaťa – Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v súčasnosti realizuje kampaň s názvom „Oznámite rodné číslo dieťaťa“ vo viacerých mestách v spolupráci s viacerými nemocnicami, ktorá je zameraná na čerstvé mamičky po pôrode. Hlavnou povinnosťou pri narodení dieťaťa je oznámiť príslušnej Sociálnej poisťovni rodné číslo dieťaťa a to v rámci obdobia 3 mesiacov od nástupu na materskú.

Táto povinnosť sa ohlasuje prostredníctvom rodného listu, ktorú mamička predloží príslušnej pobočke Sociálnej poisťovni. Uvedený dokument stačí, ak bude iba kópiou („neoverenou“). Ide o zákonnú podmienku k tomu, aby bolo mamičke vyplatené materské. Podľa štatistík Sociálnej poisťovne na túto povinnosť zabudne asi 5 % mamičiek a následne musia riešiť situáciu, kedy im je vyplatenie tejto dávky pozastavené.

Z dôvodu predchádzania tejto situácie Sociálna poisťovňa a teda s cieľom osloviť mamičky, poskytuje informačné letáky s informáciami, kde sú uvedené všetky relevantné podklady k tomu, aby matky po pôrode odovzdali uvedený dokument. Leták tiež obsahuje informácie o presnom postupe, keď mamička chce žiadať o dávku, taktiež vysvetľuje povinnosti na základe rôznych situácií – v podobe FAQ.

Od tohto týždňa teda v priestoroch nemocníc budú tak môcť mamičky nájsť informačné letáky v častiach gynekologicko – pôrodníckych oddeleniach v mestách Bratislava, Prešov, Nové Zámky, Martin, Trnava, Žilina, Nitra. Ďalšie mestá budú rozšírené v najbližšom období.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.