Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Živnostník – zamestnávateľ

V prípade, že sa živnostník (samostatne zárobkovo činná osoba) rozhodne zamestnávať, je nutné si uvedomiť, že voči Sociálnej poisťovni má táto osoba rovnaké povinnosti v rámci jeho zárobkovej činnosti ako doposiaľ a navyše aj ako zamestnávateľ.

Okrem štandardných povinností ako je prihlásenie nového zamestnanca pred nástupom  do jeho zamestnania, je treba navštíviť poisťovňu  a prihlásiť sa v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta zamestnávania a to do 8 dní odvtedy, kedy začal subjekt zamestnávať. V rámci osobnej návštevy obdrží subjekt vstupné číslo SSN a grid kartu. Následne (najbližší nasledujúci deň) sa subjekt dokáže dostať do svojho konta, kde dokáže spraviť všetky potrebné úkony (prihlášky, odhlášky, zaslanie ELDP alebo vstúpiť do registra zamestnávateľov a pod.). Čo sa týka odhlásenia zamestnanca, je nutné túto skutočnosť poisťovni ohlásiť najneskôr v deň nasledujúcom po zániku aktivity zamestnanca. Taktiež je zamestnávateľ povinný ohlásiť poisťovni skutočnosť, v prípade, že už ďalej nezamestnáva žiadneho zamestnanca,  a to prostredníctvom odhlášky z registra zamestnávateľov. Všetky tieto úkony sa v súčasnosti robia výlučne elektronicky, a teda papierové podávania formulárov už poisťovňa neakceptuje.

V zásade dokážeme konštatovať, že samostatne zárobkovo činná osoba sa okrem podnikateľa stáva aj štandardným zamestnávateľom a je teda povinný si plniť všetky svoje povinnosti včas, aby neprišlo k zbytočným sankciám zo strany Sociálnej poisťovne.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.