Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Najčastejšie chyby v daňovom priznaní

Čas na podanie daňového priznania k dani z príjmu v riadnom termíne za minulý rok sa nezastaviteľne blíži. Čomu sa však vyvarovať? V článku sa pokúsime v kocke uviesť najdôležitejšie informácie, ktoré v ňom nesmú chýbať, najmä ak ho podávate v papierovej podobe.

Pri použití „papierového“ daňového priznania netreba v prvom rade zabudnúť, že je nutné použiť správny formulár. Existujú dva typy:

  • daňové priznanie typ A – v prípade, že Vaše príjmy plynuli zo závislej činnosti
  • daňové priznanie typ B – v prípade, že máte (aj) iné príjmy, napríklad zo živnosti, prenájmu alebo kapitálového majetku a pod.

Vo formulári treba uviesť kompletné všetky identifikačné údaje – DIČ (na každej strane, v prípade že nedisponuje týmto číslom, použije svoje rodné číslo. Ďalším povinným údajom je SK NACE, ktorý sa vypĺňa iba v prípade, že daňovník mal príjmy z podnikania. Tento kód si nájde na stránke štatistického úradu a ide o hlavnú činnosť daňovníka. V priznaní je daňovník ďalej povinný uviesť, či ide o riadne priznanie, opravné alebo dodatočné. V prípade, že si daňovník uplatňuje bonus na manželku/manžela, je nutné uviesť jeho/jej údaje. V prípade, že si uplatňuje bonus na dieťa, je povinný okrem údajov doplniť aj rodný list, alebo potvrdenie o návšteve školy a taktiež uviesť, za aký počet mesiacov si bonus uplatňuje (1-12).

V prípade, ak daňovníkovi plynuli príjmy aj z prenájmu, netreba zabudnúť, že si nemôže uplatniť paušálne výdavky. Príjmy sa uvádzajú po odpočítaní 500 EUR, čo predstavuje sumu, ktorá je oslobodená od dane. Ďalej je povinný daňovník zaškrtnúť, či si uplatňuje daňovú evidenciu alebo paušálne výdavky. Pri paušálnych výdavkov je povinný uviesť počet mesiacov, počas ktorých si uplatňuje výdavky percentom z príjmov. V prípade, že daňovník je SZČO, v priznaní uvedie aj sumu reálne zaplatených odvodov počas roka.

V závere daňového priznania je daňovník povinný uviesť správny počet príloh. Ide napríklad o prílohy, ak mal príjmy zo závislej činnosti a teda prikladá potvrdenie o príjme a pod. Taktiež je priznanie povinný vlastnoručne podpísať, inak bude takéto priznanie považované za neúplné a daňový úrad daňovníka vyzve na opravu.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.