Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Predĺženie úradných hodín z dôvodu blížiaceho sa termínu na podanie DP

       Nakoľko sa blíži najsilnejšie obdobie na podanie „marcových“ daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby, daňové úrady budú mať posilnené svoje úradné hodiny. Medzi novinky bude tiež patriť služba „drive in“. Viac v našom článku.

Finančné riaditeľstvo SR sa aj tento rok snaží byť bližšie k osobám či firmám z dôvodu podávania daňových priznaní k dani z príjmu za minulý rok. Daňové priznanie (v prípade riadneho termínu) je potrebné podať do 31.03.2017 a do tohto termínu je nutné aj daň uhradiť. Daňové úradu budú mať predĺžené otváracie hodiny (vrátane pobočiek a aj kontaktných miest nasledovne:

  • termín 24.03.2017: 8.00 – 16.00 hod.
  • v termínoch 27. – 28.03.2017: 8.00 – 17.00 hod.
  • v termínoch 29. – 30.03.2017: 8,00 – 18.00 hod.
  • termín 31.03.2017: 8,00 – 19,00 hod.

 

Posilnenú službu budú mať tiež call centrá – a to v posledný deň na podanie daňového priznania a to od 08.00 – 24.00 hod.

 

V prípade, že subjekty nestíhajú tento termín na podanie svojho daňového priznania, exituje možnosť odkladu na jeho podanie a tiež s tým súvisí odklad úhrady dane. Čo sa týka samotného podania, daňovníci môžu svoje priznanie podať buď klasicky papierovo – osobne alebo poštou; ďalšia možnosť je elektronické podanie, prostredníctvom aplikácie eDane alebo portálu Finančnej správy SR.

 

Medzi absolútnu novinku tohto roka patrí služba „drive in“, ktorá je poskytovaná výlučne na daňovom úrade v Bratislave na Ševčenkovej ulici. Ide o službu, ktorá bola zriadená za účelom odľahčenia už aj tak problematického parkovania na tejto ulici. Ide o mobilnú jednotku, ktorá sa bude nachádzať na tejto ulici a daňovníci budú môcť podať svoje priznanie jednotke bez toho, aby opustili svoje vozidlo. Samozrejme daňovník obdrží od mobilnej jednotky potvrdenie o podaní priznania. Ak bude tento projekt úspešný, Finančné riaditeľstvo rozšíri túto službu aj do ďalších rokov.

 

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.