Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zamestnávanie študenta

Zamestnávanie študenta – brigádnika, ktorý prekročí odvodovú výnimku – povinnosti

Dohoda o brigádnickej práci študentov dáva študentom možnosť, ktorí ju uzatvorili, aby prostredníctvom písomnej žiadosti získali možnosť výnimky z platenia poistného na dôchodkové poistenie. Ak zamestnávateľ obdrží takúto písomnú žiadosť, pri registrácií na Sociálnu poisťovňu študenta zaregistruje len na úrazové a garančné poistenie. Na základe uvedeného teda zamestnávateľ uhradí iba tieto druhy poistenia.

Uvedené však platí v tom prípade, ak študent neprekročí zákonom stanovenú maximálnu sumu mesačného príjmu 200 EUR. Ak si študent uplatňuje výnimku na základe žiadosti, avšak zarobí viac ako 200 EUR, zamestnávateľ za daný mesiac uhradí za študenta aj poistné na dôchodkové poistenie – a to zo sumy, ktorá prekračuje hraničnú sumu. Príklad – ak študent zarobí v mesiaci napr. 400 EUR, zamestnávateľ uhradí za študenta poistné na dôchodkové poistenie z 200 EUR, poistné na úrazové a garančné poistenie zo sumy 400 EUR.

Odviesť poistné nie je však jedinou povinnosťou zo strany zamestnávateľa. Zamestnávateľ je aj povinný študenta korektne dopoistiť. Ak zamestnávateľ prvotne registroval študenta v kategórií 9 – „dohoda o brigádnickej práci študenta bez dôchodkového poistenia, pravidelný príjem“ a študent zarobí viac ako 200 EUR, zamestnávateľ je povinný ho prihlásiť pod kategóriou 11 na dôchodkové poistenie od prvého dňa, kedy študent presiahol hranicu 200 EUR. Keď tak zamestnávateľ urobí, študent sa stane zamestnancom podľa kategórie 7. V mesačnom výkaze, ktorý zamestnávateľ bude podávať, bude študent kategorizovaný pod typom 71.

V prípade, že študent v ďalších mesiacoch neprekročí príjem 200 EUR, zamestnávateľ ho odhlási z dôchodkového poistenia v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý príjem nebol prekročený. Po tomto úkone sa študent opäť stane zamestnancom pod kategóriou 9.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.