Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Príležitostné príjmy a ich zdaňovanie

Mnoho osôb využíva letné mesiace práve na získanie príležitostných príjmov. Podľa legislatívy o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem z príležitostných aktivít, ak hodnota príjmov nepresiahne limit 500 EUR. Ak je odmena vyššia ako 500 EUR, do základu dane sa zahrnie len to, čo bolo zarobené nad uvedenou hodnotou.

Je však dôležité vedieť správne určiť, ktoré príjmy sú v kategórií príležitostných príjmov a ktoré nie. Dôležitým faktorom je tiež informácia, či ide o zmluvne dohodnutý príjem:

  • Ak fyzická osoba má príjmy, ktoré realizuje na základe zmluvy – či už ide o Zákonník práce, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, treba určiť druh tohto príjmu. Môže ísť o príjmy zo závislej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu alebo použitia umeleckého diela a pod.
  • Ak dohodnutá odmena osoby nie je teda príjmom zo závislej činnosti, je zaradená medzi ostatné / iné príjmy.
  • Iba v prípade, že osobe plynú príjmy bez zmluve dohodnutých podmienok a nejde o príjmy zo závislej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu alebo použitia umeleckého diela je možné tento príjem zaradiť medzi príležitostnú činnosť.

 

V jednoduchosti, ak zhrnieme uvedené – a teda fyzická osoba má príjmy z príležitostnej činnosti vtedy, ak sa rozhodne realizovať aktivity bez zmluvy alebo zmluvných povinností, ktoré by dostala príkazom od inej osoby. Môže ísť o zber plodov, kosenie trávy a pod.

Uvedené platí vtedy, ak si osoba neuplatní oslobodenie pri príjmoch z prenájmu. Ak by osoba dosiahla aj príjmy  ako je napr. prevod opcií, cenné papiere apod., tak potom je možnosť uplatniť oslobodenie od danej najviac v hodnote 500 EUR.

Čo sa týka výdavkov – k týmto príjmom z príležitostných aktivít sa určia ako pomer príjmov zahrnutých do základu dane k celkovým príjmom.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.