Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Nárok na dávku v nezamestnanosti – sezónne práce

Na základe informácie zo Sociálnej poisťovne je potrebné upozorniť osoby, ktoré vykonávali sezónne práce a žiadajú o dávku v nezamestnanosti, že musia splniť všetky zákonné podmienky, aby uvedenú dávku mohli získať. Viacerí sa môžu domnievať, že aj v prípade sezónnych prác stačí získať 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných 4 rokoch pred tým, ako sa zaradia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce a nie v posledných 3 rokoch. Toto platí v prípade, ak poistenec mal pracovný pomer na dobu určitú a v posledných 4 rokov pred zaradením sa do evidencie nemal ani jeden deň pracovný pomer, ktorý by bol na dobu neurčitú. Prácu, ktorá je uzatvorená na základe dohody, nie je možné považovať za takú, ktorá je ekvivalentom práce na dobu určitú.

 

V prípade, že osoba pracovala na sezónnych prácach v zahraničí a žiada o dávku v nezamestnanosti na Slovensku, je nutné pre urýchlenie doručiť zo zahraničia všetky relevantné doklady, ktoré potvrdzujú pracovný vzťah s informáciu, že išlo o pomer, ktorý bol uzatvorený na dobu určitú.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.