Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným 2017

S príchodom nového roka prichádza možnosť založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným („s.r.o.“) a to hneď z niekoľkých dôvodov. Hlavným faktom je skutočnosť, že v prípade, že sa rozhodnete založiť si firmu od 01. 01. 2017, budete počas celého roka 2017 oslobodený hradiť daňovú licenciu. Navyše vláda SR ponúka rôzne zmeny, ktoré môžu byť pre Vašu spoločnosť výhodné. Medzi ne môžeme zaradiť predpokladanú zníženú sadzbu dane z príjmu zo 22% na 21 %. Ďalej sa plánuje zrušiť 14 % zdravotný odvod z dividend, ktorý bude nahradený daňou v sadzbe 7 %. Ak sa však rozhodnete, že si dividendy nebudete vyplácať, tak tento odvod hradiť nebudete. Samozrejme, ak nutne potrebujete založiť spoločnosť ešte v roku 2016, je to realizovateľné, ale je nutné počítať so skutočnosťou, že daňová licencia Vás v roku 2017 neminie.

Čo je daňová licencia? Pod týmto termínom môžeme rozumieť akúsi minimálnu hodnotu dani z príjmu. Keďže teda ide o minimálnu hodnotu, je nutné upozorniť, že ak Vaša spoločnosť má výsledok hospodárenia s vyššími číslami a teda Vám vychádza vyššia daňová povinnosť (generovaná v daňovom priznaní), daňová licencia bude o to vyššia. Pri platcoch dane z pridanej hodnoty ide o minimálnu sumu 960 EUR a pri spoločnostiach, ktoré nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, ide o minimálnu  sumu 480 EUR.  NR SR sa však zaviazala, že daňovú licenciu od roku 2018 zruší. Zatiaľ však ide iba o predbežné informácie.

Samotné založenie spoločnosti nie je však úplne jednoduchý proces. Prípravy na jej založenie (ak ju plánujete založiť k 01.01) je nutné absolvovať už teraz. Z vlastnej praxe odporúčame počítať s minimálne 30 dňami, kedy je nutné dokumenty naformulovať, notársky overiť a následne podať na príslušný orgán.  Následne sa podniknú ďalšie kroky, ak z procesu vyplynie ich povinnosť.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.