Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov – novinky 2016

Od 01.01.2016 nadobúdajú účinnosť zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Medzi hlavnú novinku patrí skutočnosť, že základom dane bude množstvo tabakových výrobkov v mernej jednotke – kilogramy (ďalej ako „kg“). Sadzba sa stanovila na hodnotu 71,11 EUR/kg.

Výpočet dane bude tvoriť súčin základu dane a sadzby dane. Na príslušnom dokumente by mala byť zverejnená informácia ohľadne hmotnosti v kg alebo gramoch, ktoré sú prijímané, skladované alebo odosielané na ponúkanom produkte tvoriaceho cigary alebo cigarety. Ak však táto informácia je zverejnená na spotrebiteľskom balení, uvedená povinnosť pre predajcu odpadá.

Od 01.01.2016 bude zverejnený znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane pod písmenom „B“. Spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariet, ktoré boli označené do termínu 31.12.2015 podľa predpisov dovtedy účinných kontrolnou známkou, ktorých označenie je „A“, je možné odvádzať do daňového obehu do termínu 29.02.2016 a predávať do konca roka 2016. Ak po tomto termíne budú produkty predávané s týmto označením, budú považované za neoznačené. Ak ich predajca do konca roka 2016 nestihne predať, je povinný do 15.01.2017 písomne oznámiť príslušnému colnému úradu množstvo cigár či cigariet a zároveň je povinný požiadať príslušný colný úrad o ich hromadnú likvidáciu.

Finančná správa SR tiež upozornila na skutočnosť, že k ďalším zmenám v danej problematike príde v termíne 01.03.2016. Spotrebiteľské balenie tabaku môže obsahovať minimálne 30 g tabaku, pričom hmotnosť väčšieho spotrebiteľského balenia je vždy násobok desiatich gramov. Do 31.03.2016 je možné predávať spotrebiteľské balenia cigariet s obsahom 19 ks. Obsah 20 g tabaku v spotrebiteľskom balení bude možné na Slovensku predávať do termínu 20.05.2017.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.