daňový úrad Trnava
účtovníctvo, daňový úrad, finančná správa

Daňové priznania 2016

Finančná správa SR na svojom portáli tento týždeň zverejnila interaktívne daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby (ďalej ako „PO“) a fyzické osoby (ďalej ako „FO“), ktoré bude potrebné podať do termínu 31.03.2016 a tiež daň uhradiť. Všetky tlačivá sú uverejnené v časti „Katalóg elektronických formulárov“. Tiež sú dostupné v eDane/Windows.

Do tlačív je nevyhnutné ešte zapracovať zoznam prijímateľov 2 %. Notárska komora SR ich zverejní do termínu 15.01.2016. Následne ho Finančná správa SR do formuláru zapracuje.

Na daňových úradoch sú tiež dostupné papierové tlačivá, ktoré je nutné vyplniť a predložiť v januári/marci 2016. Ide napríklad o tlačivá:

  • daň z príjmov PO + poučenie
  • daň z príjmov FO, typ A + poučenie
  • daň z príjmov FO, typ B – bude pripravené v mesiaci január 2016
  • daň z motorových vozidiel + poučenie
  • hlásenie závislej činnosti a iné.