Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Význam v odklade daňového priznania pre SZČO

Podnikatelia majú možnosť do 31.03.2016 príslušnému daňovému úradu oznámiť odklad daňového priznania za 2015 najviac o 3 mesiace, a ak mali príjmy, ktoré plynuli zo zahraničia, môžu odklad predĺžiť až o 6 mesiacov. Odklad povinnosti v praxi neznamená len odklad podania priznania, ale aj splatnosť dane z príjmov a s tým spojené platenie sociálnych odvodov.

Ak podnikateľ hradí poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie a oznámi príslušnému daňovému úradu skutočnosť, že žiada o odklad daňového priznania – za obdobie od 01.07-30.09.2016, hradiť bude odvody na sociálne poistenie v rovnakej výške ako doposiaľ. K prehodnoteniu výšky sociálnych odvodov podľa príjmov príde až k 01.10.2016. Zásadný význam odkladu povinnosti podať priznanie je výhodný pre tých podnikateľov, ktorí očakávajú zvýšené poistné na sociálne poistenie.

Komu stúpnu odvody na sociálne poistenie? Buď ide o tých podnikateľov, ktorí v súčasnosti hradia poistné na sociálne poistenie vo vyššej ako minimálnej sume – 142,20 EUR a základ dane pre odpočítaním odvodov je vyšší ako základ dane pred odpočítaním odvodov za 2014 alebo tým, ktorí v súčasnosti hradia odvody v minimálnej sume a základ dane pre odpočítaním odvodov za 2015 je o toľko vyšší ako základ dane pred odpočítaním odvodov za 2014, že ich vymeriavací základ stúpne nad úroveň 429 EUR.

Ak si podnikatelia požiadajú príslušný daňový úrad o odklad podania daňového priznania, ich odvody na sociálne poistenie budú navýšené o 3 mesiace neskôr a novú sumu budú tak prvýkrát hradiť za mesiac október – 08.11.2016.

Aký je postup pre odklad podania daňového priznania? V prvom rade musí podnikateľ daňový úrad písomne upovedomiť do 31.03.2016. Oznámenie nemá predpísanú formu, ale musí byť v nej jasne uvedené, že lehota na predloženie priznania sa predlžuje najviac o 3 kalendárne mesiace (buď do 02.05.2016 alebo 31.05.2016 alebo 30.06.2016). V prípade zdrojov príjmov v zahraničí sa lehota predlžuje najviac o 6 kalendárnych mesiacov. Ak vzniká táto skutočnosť, je nutné v žiadosti uviesť, že príjmy plynuli zo zahraničia.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.