Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Daňová kontrola vs. dodatočné daňové priznanie – 2016

Novela daňového poriadku so sebou priniesla mnohé motivačné nástroje, ktoré môžu ovplyvniť mnoho podnikateľských subjektov. Jedným z nástrojom je podanie dodatočného daňového priznania – a to do 15 dní od začatia daňovej kontroly, ktorá začala spísaním písomnej/ústnej zápisnice.

Zákon umožňuje subjektom podať dodatočné daňové priznanie po obdržaní oznámenia o kontrole. Zákon tiež ovplyvňuje následky, ktoré by mohli byť pri kontrole odhalené. Navyše sa zmenil postup pri výpočte zavedením časového prvku, čo v praxi znamená, že čím neskôr bude rozdiel dane vyrubený, tým bude pokuta vyššia. Legislatíva, ktorá bola doposiaľ platná, neumožňovala podať dodatočné daňové priznanie po zahájení kontroly.

Novela daňového poriadku umožňuje podať dodatočné daňové priznanie po zahájení daňovej kontroly do 15 dní od dňa spísania písomnej/ústnej zápisnice o zahájení daňovej kontroly, alebo doručenia písomného oznámenia o kontrole, alebo doručenia oznámenie o rozšírení daňovej kontroly za iné obdobie, alebo doručenia oznámenia, kde sa uvádza, že sa kontrola rozšírila o inú daň, ktorej by sa priznanie týkalo.

V prípade, že správca dane vyrubí daň alebo jej rozdiel na základe výsledku kontroly bez toho, že by subjekt podal dodatočné daňové priznanie, uloží mu sankciu vo výške 10 % ročne z hodnoty vyrubenej dane alebo jej rozdielu. Ak subjekt podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si prizná vyššiu daň, výška sankcie sa bude počítať nižšou sadzbou nasledovne:

  • 3 % pri predložení dodatočného daňového priznania do začatia kontroly
  • 7 % v prípade podania dodatočného daňového priznania a to do 15 dní od zahájenia kontroly
  • 10 % v prípade, že správca dane zistí rozdiel počas kontroly.

Pokuta sa určí v minimálnej hodnote 1 % z vyrubenej sumy, pričom jej výška nesmie byť vyššia ako vyrubená suma.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.