Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Možné chyby v daňovom priznaní za rok 2015

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2015 má povinnosť podať každá fyzická osoba, ak bola výška jeho zdaniteľných príjmov viac ako 1901,67 EUR. Na podanie daňového priznania k dani z príjmov už ostávajú len 3 týždne.

Daňovník by sa mal vopred pripraviť na podanie daňového priznania:

 • Nachystať si tlačivo daňového priznania, ktoré je aktuálne
 • Či priznanie stihne podať v zákonom stanovenej lehote – ak nie, správcovi dane oznámi, že ho podá v predĺženej lehote (max. do 30.06.2016/30.09.2016 – ak mal príjmy vyplývajúce zo zahraničia)
 • Pripraviť si potrebné dokumenty, ktoré sú nevyhnutné na jeho vyplnenie.

 

Pri podaní priznania môže daňovník predísť chybám, ktoré sa každý rok pravidelne opakujú:

 • Disharmónia medzi podaným priznaním so vzorom tlačiva, ktoré je platné pre príslušného obdobie
 • Nesprávne vyplnenie príloh priznania, najmä prílohy týkajúce sa sociálneho a zdravotného poistenia
 • Nesprávne označené zdaňovacie obdobie
 • Nesprávne označenie druhu daňového priznania (riadne, opravné alebo dodatočné)
 • Nevyplnenie čísla DIČ v hlavičkách všetkých strán tlačiva
 • Neuvedenie SK NACE pri príjmoch z podnikania
 • Nekompletnosť podaného priznania a príloh (napr. nepredloženie všetkých strán priznania)
 • Nezaškrtnutie políčka – „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osobne podľa § 50“
 • V príslušných políčkach neuvedie daňovník svoj podpis

 

Ak sa daňovník rozhodne pre elektronické podanie daňového priznania, môže predísť viacerým chýbam, nakoľko ho software vopred upozorní hláškami na možné nesúlady.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.