Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Vydanie kartičiek z daňového úradu

Podnikateľské subjekty majú často chaos v tom, ktorá kartička z daňového úradu preukazuje platcovstvo dane z pridanej hodnoty, alebo ktorá preukazuje “len” daňové identifikačné číslo.

Prvou kartičkou, ktorú daňový úrad vydá podnikateľskému subjektu, je kartička s číslom DIČ – t. j. daňové identifikačné číslo. Ide o číslo, ktoré obdrží každý subjekt, ktorý sa zaregistroval pre daň z príjmov a teda môže ísť o napríklad:

  • fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má na Slovensku povolenie na podnikateľské aktivity
  • fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá realizuje inú samostatne zárobkovú činnosť
  • fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má povinnosť zraziť daň alebo preddavky na daň
  • fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá disponuje na Slovensku prevádzkarňou.

 

Podnikatelia, ktorí sa registrovali na daň z pridanej hodnoty, získajú kartičku obsahujúcu informáciu ohľadne IČ DPH – t. j. identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty. Takúto kartičku subjekt obdrží, ak:

  • prijal službu zo zahraničia, t. j. z iného členského štátu
  • dodal službu zdaniteľnej osobe do iného členského štátu
  • nadobudol tovar z iného členského štátu v prípade, ak tovar dosiahol v kalendárom roku hodnotu 14 tis. EUR.

 

Samozrejme si dovolíme upozorniť, že je rozdiel, či ide o “riadneho” platiteľa dane z pridanej hodnoty, alebo “polovičného” a teda registrovaného podľa paragrafu 7a príslušnej legislatívy. V prípade “riadneho” platiteľa dane z pridanej hodnoty je dôležitou informáciou na kartičke dátum registrácie pre daň z pridanej hodnoty a to z dôvodu, že od tohto dátumu má povinnosť na svojich vydaných dokladoch, faktúrach a dokumentoch uvádzať svoje číslo k dani z pridanej hodnoty v súlade s platnou legislatívou. Taktiež netreba zabudnúť, že mu vzniká nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty z prijatých dokladov.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.