Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Povinnosti budúcich absolventov voči Sociálnej poisťovni

Nakoľko sa blíži obdobie maturít či štátnych skúšok na vysokých školách, vzniká otázka, aké povinnosti vznikajú študentom voči Sociálnej poisťovni?

Budúci absolventi škôl, ktorí nie sú v súčasnosti dobrovoľne poistení nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Ich povinnosti budú závisieť od ich konkrétneho rozhodnutia a životnej situácie, v ktorej sa po ukončení štúdia ocitnú. Tí študenti, ktorí po absolvovaní štúdia budú mať status nezamestnaného, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti a to bez ohľadu na to, či sa zaevidujú na príslušnom úrade práce, alebo nie. Počas obdobia štúdia a ani po ukončení školy totižto za študenta nikto neodvádzal poistné na sociálne poistenie. Z uvedeného teda vyplýva, že takejto osobe nevzniká nárok na žiadne dávky v rámci sociálneho poistenia. Ak však osoba bola dobrovoľne poistená, nárok jej pri určitých životných situáciách môže vzniknúť.

V prípade, že sa študent – absolvent ihneď po skončení štúdia zaradí do riadneho pracovného procesu na trvalý pomer (alebo aj ako dohodár), povinnosti v rámci Sociálnej poisťovne za neho bude riešiť jeho zamestnávateľ, ktorý ho zaradí do registra Sociálnej poisťovne a bude za neho odvádzať ďalej poistné na sociálne poistenie.

Podnikaví študenti – absolventi, ktorí sa rozhodnú pre podnikateľské aktivity budú hradiť poistné na sociálne poistenie až od júla 2018 tak, ako každý živnostník a to v závislosti od dosiahnutých príjmov za rok 2017. Výšku úhrady poistného mu písomne oznámi príslušná Sociálna poisťovňa.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.