Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Noví zamestnávatelia a registrácia na Sociálnej poisťovni

V prípade, že ste sa rozhodli zamestnávať, určite vás napadala myšlienka, ako sa registrovať na príslušnej Sociálnej poisťovni, keď nemáte vybavený vstup do elektronickej pobočky.

V zásade je jedno, či ste právnická alebo fyzická osoba, povinnosť registrácie budúceho zamestnávateľa do registra zamestnávateľov je povinná. V prípade, že patríte medzi subjekt, ktorý doposiaľ nezamestnával a teda idete zamestnávať po prvýkrát, ste povinný (najlepšie) osobne navštíviť Sociálnu poisťovňu a odovzdať Registračný list zamestnávateľa v papierovej podobe a to podľa miestnej príslušnosti. V prípade, že nie je možnosť osobnej návštevy, registrácia sa môže poslať aj poštou, čo však z praxe neodporúčame, a to z dôvodu predĺženia celého procesu. Tá sa určuje miestom útvaru zamestnávateľa, ktorý si vedie evidenciu miezd. V prípade, že túto evidenciu vedie iný subjekt, miestna príslušnosť sa určuje sídlom zamestnávateľa. V prípade, že zamestnávateľ je zahraničnou osobou bez sídla na Slovensku, subjekt sa registruje v pobočke, kde má trvalý pobyt zamestnanec. Ak je toto váš prípad, nezabudnite si so sebou zobrať aj výpis z Obchodného registra SR (výpis je možné v súčasnosti získať na takmer každej pošte), alebo živnostenský list. Samozrejme, ak je tento výpis, alebo list v inom ako slovenskom jazyku, je nutné doručiť jeho preklad v slovenskej mutácií. Tento krok sa však nevzťahuje na zamestnávateľa z Českej republiky.

Keď je tento proces zvládnutý, ďalším krokom je získanie vstupov do elektronickej pobočky (ak nie sú dostupné), pretože všetky výkazy sa posielajú v súčasnosti výlučne elektronicky. Ide napríklad najmä o mesačné výkazy poistného a príspevkov, alebo výkazy poistného a príspevkov, alebo registračné listy alebo tzv. ELDP (evidenčný list dôchodkového poistenia). Tento krok je možné získať len tak, že subjekt sa osobne zastaví na pobočke Sociálnej poisťovne.

V prípade, že subjekt už v minulosti zamestnával a disponuje prístupmi do elektronickej pobočky (vrátane karty GRID), stačí sa  do registra zamestnávateľov prihlásiť prostredníctvom elektronickej pobočky. Ide o veľmi jednoduchý a pohodlný krok.

Z vlastných skúseností taktiež chceme upozorniť zamestnávateľov, ktorí sa rozhodli už nezamestnávať, že majú povinnosť sa z registra zamestnávateľov odhlásiť. V prípade, že na tento krok zabudnete, z našej praxe vieme, že príslušná zamestnankyňa Sociálnej poisťovne vás na to upozorní, aby ste tak spravili.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.