Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Vrátenie daní z členských štátov EÚ

Nasledujúce tri týždne sú poslednými týždňami, kedy si môžu platitelia dane z pridanej hodnoty požiadať o vrátenie dane, ktorá im bola pripočítaná k tovarom a službám zakúpeným v roku 2015 v členských štátoch EÚ s príslušnou daňou členského štátu.

Platitelia dane z pridanej hodnoty, ktorých sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň sa nachádza na území Slovenskej republiky majú nárok na vrátenie dane z kúpených tovarov a služieb v členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu, ktoré boli využité na účely svojho podnikania. Žiadosť o vrátenie tejto dane za rok 2015 je potrebné podať do termínu 30. 09. 2016.

Uvedená žiadosť sa podáva výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického portálu Finančnej správy SR, preto je z dôvodu autenticity dokumentu a identifikácie odosielateľa nevyhnutné pri podaní tejto žiadosti použiť (zaručený) elektronický podpis.

Platiteľ dane z pridanej hodnoty má dve možnosti ako podať žiadosť o vrátenie dane. Prvou možnosťou je, že platiteľ podá jednu – kompletnú žiadosť, ktorá bude obsahovať všetky nákupy tovarov a služieb v členských štátoch EÚ a práve z týchto tovarov a služieb si chce uplatniť vrátenie dane. Druhou možnosťou je podať samostatné žiadosti do jednotlivých členský štátov. Výber jedného alebo druhého variantu podania žiadosti závisí výlučne od rozhodnutia platiteľa dane z pridanej hodnoty. Každopádne uvedená žiadosť musí obsahovať údaje z  jednotlivej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých sa žiada o „vratku“.

Ak platiteľ dane splní základné podmienky, ďalší krok zabezpečuje Finančné riaditeľstvo SR, a to tým, že elektronicky pošle zaslanú žiadosť členskému štátu vrátenia dane. Následne členský štát bezodkladne opäť elektronicky oznámi žiadateľovi dátum, kedy mu bola doručená žiadosť o vrátenie dane.  Následným krokom komunikácie prebieha už výlučne medzi žiadateľom dane a príslušným členským štátom.

V praxi by sme chceli žiadateľom dane odporučiť, aby o vrátenie dane požiadali v dostatočnom časovom predstihu, pretože sa tak vyhnú zbytočným komplikáciám, ktoré by mohli vzniknúť pri nahrávaní a následnom podávaní žiadosti alebo už pri samotnej komunikácií s členskými štátmi.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.