Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Virtuálna registračná pokladnica

Virtuálna registračná pokladnica

 

Od 01. 01. 2015 nadobudla účinnosť novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorou sa okrem iného rozširuje okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici (ďalej ako ERP) alebo virtuálnej pokladnici (ďalej ako VRP). Podnikatelia – ako sú taxikári, veterinári, opravári, zubári a zároveň tí, ktorí vydajú maximálne 1 000 bločkov, ktorým vznikla povinnosť používať evidenciu tržieb ERP alebo VRP sa mohli rozhodnúť, či budú na tento druh evidencie používať VRP.

Čo to teda VRP znamená? VRP je aplikácia, ktorú Finančné riaditeľstvo SR bezplatne poskytuje podnikateľom a je určená tým, ktorým vznikla táto povinnosť s účinnosťou od dnešného dňa – 01. 04. 2015. Žiadosť o registráciu o uvedenú aplikáciu je možné vyplniť priamo na stránke Finančného riaditeľstva SR. V žiadosti o pridelenie kódu VRP vyplní požadované údaje vrátane štvormiestneho PIN kódu, ktorý si sám vytvorí a zadá pri prvom prihlásení do VRP (PIN kód neprideľuje správca dane). PIN kód si je potrebné starostlivo uschovať. Vyplnenú žiadosť uloží cez tlačidlo „uložiť ako PDF a vytlačiť“, pričom sa tejto žiadosti následne systémom pridelí kód žiadosti a zobrazí súbor PDF, ktorý si podnikateľ vytlačí a uloží. Vytlačenú žiadosť podnikateľ podpíše a doručí na daňový úrad. Žiadosť je možné doručiť 3 nasledovnými spôsobmi:

  • Naskenuje ju a elektronickou formou cez portál FS podá ako prílohu – Všeobecné podanie v časti register
  • Osobne ju podá na podateľni daňového úradu
  • Doručí ju poštou na daňový úrad.

Podnikatelia, ktorí sa pri platbách v hotovosti rozhodli používať VRP, nie sú limitovaní prístupom cez stolný PC alebo notebook. K dispozícií je mobilná aplikácia pre smartfóny a tablety. K VRP sa môžu dostať prostredníctvom aplikácie pokladnica, ktorá je bezplatná a dostupná v operačnom systéme Android (Google Play). O pár dní bude k dispozícií aj operačný systém iOS.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.